Banner Beheercommissie Natuur LSO - Vilda / Yves Adams - Groot Rietveld

Krakeend

Aantalsverloop

natuurdoelen (ev. vork)

duurzame natuurbestemmingen (MMHA)

overige gebieden (haven, tijdelijk,...)

Verspreidingskaart

De krakeend (Anas strepera, vroeger bekend als Mareca strepera) is een vogel uit de familie van Anatidae (Zwanen, ganzen en eenden).

Een volwassen krakeend is circa 50 centimeter groot en is daarom ongeveer even groot als de wilde eend. Het dier geeft de voorkeur aan binnenwateren. Het mannetje is grijs met een zwart achterwerk en heeft kastanjebruinevleugeldekveren. Het vrouwtje is geelachtiger van kleur.

In Nederland en België komt de krakeend algemeen voor. In de zomer zijn ze vooral aan te treffen in Oost-Europa, 's winters voornamelijk in Zuid-Europa, het Verenigd Koninkrijk en Ierland. In Noord-Griekenland zijn de dieren het hele jaar door aanwezig.

Groep: Broedvogels > habitat: Plas en oever 

Bescherming: Bijlage 1: nee - Bijlage 4: nee - Rode lijst:  nee

Natuurdoel: 130  tot  150

Monitoringsresultaten

Krakeend kende vooral de laatste twee jaar hoge aantallen. Binnen het MMHA steeg de populatie reeds vanaf 2010 door toenemende aantallen in de grote gebieden Drijdijck, Doelpolder Noord en Putten West. Tegelijk was er echter een afname in de gebieden buiten het MMHA. Pas de laatste twee jaar resulteert dit in een globale populatietoename, waardoor de IHD ook werden gehaald. In hoeverre dit blijvend is moet nog worden afgewacht.

Gebied 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Grote Geule 3 1 1 1
Haasop 8 7 6 4 4 8 3 3 1 2 5 8 7 4
Ketenisseschor 1 7 7 3 1 3 3 7 3 3 8 12
Opgespoten MIDA's 2 4 1 1 1 1 1 2 1 1
Putten Weiden 6 11 7 5 3 2 1 1 1 3 4 4
Schor Ouden Doel 4 1 1 1 1 1 2 2
Steenlandpolder deel 1 1 5 6 9 5 5 4 5 3 5 3 3 3
Verrebroekse Plassen deel 1 19 25 25 30 30 42 14 11 4 5 30 25 17 18
Vlakte van Zwijndrecht 4 4 7 5 4 5 1 1 8 8 6 5 14
niet in natuurbeheer 32 34 7 28 34 33 21 8 11 12 4 6 12
Prosperpolder Noord 5 14 14 25 39
Groot Rietveld 4 12 13 18 17 10 4 15 2 6 6 12 6
Drijdijck deel 1 1 3 8 5 4 16 28 13 14 10 7
Putten West 1 3 9 8 14 25 41 92 34 41 39
R2-vlakte 4 1 1 1 1 1 1 1 1
Doelpolder Noord 1 12 7 45 30 72 24 67 93 76
Rietveld Kallo 1 8 9 3 8 5 5
Spaans Fort 1 2 1 1 1
Gedempt deel Doeldok 2 3
Brakke Kreek
Doelpolder Midden
Groenknolorchissite
Nieuw Arenbergpolder
Paardenschor
Polders van Kruibeke
Prosperpolder Zuid fase I
Noord-Zuidverbinding 9
Spuitvak C59
Spuitvak S11
Overige terreinen 7
Polders 5
Putten Plas
niet in natuurbeheer 1
Antwerp Gas Terminal 2
Beerpolder
Indaver 3
Melkader 1
TOTAAL 80 90 85 107 110 140 80 102 119 200 209 203 248 258
overig (geen duurzame bestemmingen)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
3225 3334 337 2836 34 3347 2115 128 116 1213 439 635 1226 5451
TOTAAL 57 67 40 64 68 80 36 20 17 25 43 41 38 60
MMHA (duurzame natuurbestemmingen)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
9176 7412 1271511 71613 26925 13146 43073 69832 4196 159871 741541 1214343 01861194 814176
TOTAAL 23 23 45 43 42 60 44 82 102 175 166 162 210 198

Bladeren in het hoofdstuk 'Monitoring"