Krakeend

Aantalsverloop

natuurdoelen (ev. vork)

duurzame natuurbestemmingen (MMHA)

overige gebieden (haven, tijdelijk,...)

Verspreidingskaart

De krakeend (Anas strepera, vroeger bekend als Mareca strepera) is een vogel uit de familie van Anatidae (Zwanen, ganzen en eenden).

Een volwassen krakeend is circa 50 centimeter groot en is daarom ongeveer even groot als de wilde eend. Het dier geeft de voorkeur aan binnenwateren. Het mannetje is grijs met een zwart achterwerk en heeft kastanjebruinevleugeldekveren. Het vrouwtje is geelachtiger van kleur.

In Nederland en België komt de krakeend algemeen voor. In de zomer zijn ze vooral aan te treffen in Oost-Europa, 's winters voornamelijk in Zuid-Europa, het Verenigd Koninkrijk en Ierland. In Noord-Griekenland zijn de dieren het hele jaar door aanwezig.

Groep: Broedvogels > habitat: Plas en oever 

Bescherming: Bijlage 1: nee - Bijlage 4: nee - Rode lijst:  nee

Natuurdoel: 130  tot  150

Monitoringsresultaten

Toetsing aan de natuurdoelen:

Krakeend kende vooral de laatste twee jaar hoge aantallen. Binnen het MMHA steeg de populatie reeds vanaf 2010 door toenemende aantallen in de grote gebieden Drijdijck, Doelpolder Noord en Putten West. Tegelijk was er echter een afname in de gebieden buiten het MMHA. Pas de laatste twee jaar resulteert dit in een globale populatietoename, waardoor de IHD ook werden gehaald. In hoeverre dit blijvend is moet nog worden afgewacht.

Gebied 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
niet in natuurbeheer 32 12
Doelpolder Noord 12
Verrebroekse Plassen 14
Prosperpolder Noord 14
TOTAAL 32 12 14 14 12
overig (geen duurzame bestemmingen)
2003 2009 2015
niet in natuurbeheer 32 12
haven/industrie/infrastructuur 14
TOTAAL 32 14 12
MMHA (duurzame natuurbestemmingen)
2008 2014
natuurkerngebied 12 14
TOTAAL 12 14

Bladeren in het hoofdstuk 'Monitoring"