Krakeend

Aantalsverloop

natuurdoelen (ev. vork)

duurzame natuurbestemmingen (MMHA)

overige gebieden (haven, tijdelijk,...)

Verspreidingskaart

De krakeend (Anas strepera, vroeger bekend als Mareca strepera) is een vogel uit de familie van Anatidae (Zwanen, ganzen en eenden).

Een volwassen krakeend is circa 50 centimeter groot en is daarom ongeveer even groot als de wilde eend. Het dier geeft de voorkeur aan binnenwateren. Het mannetje is grijs met een zwart achterwerk en heeft kastanjebruinevleugeldekveren. Het vrouwtje is geelachtiger van kleur.

In Nederland en België komt de krakeend algemeen voor. In de zomer zijn ze vooral aan te treffen in Oost-Europa, 's winters voornamelijk in Zuid-Europa, het Verenigd Koninkrijk en Ierland. In Noord-Griekenland zijn de dieren het hele jaar door aanwezig.

Groep: Broedvogels > habitat: Plas en oever 

Bescherming: Bijlage 1: nee - Bijlage 4: nee - Rode lijst:  nee

Natuurdoel: 130  tot  150

Monitoringsresultaten

Krakeend kende vooral de laatste twee jaar hoge aantallen. Binnen het MMHA steeg de populatie reeds vanaf 2010 door toenemende aantallen in de grote gebieden Drijdijck, Doelpolder Noord en Putten West. Tegelijk was er echter een afname in de gebieden buiten het MMHA. Pas de laatste twee jaar resulteert dit in een globale populatietoename, waardoor de IHD ook werden gehaald. In hoeverre dit blijvend is moet nog worden afgewacht.

overig (geen duurzame bestemmingen)
2003 2009 2015 2016
niet in natuurbeheer 32 12 5
haven/industrie/infrastructuur 14 37
haven/industrie/infrastructuur 0
niet in natuurbeheer 21
TOTAAL 32 14 12 63
MMHA (duurzame natuurbestemmingen)
2008 2014 2016
natuurkerngebied 12 14 172
overig natuurgebied 13
ecologische infrastructuur met kwaliteitsdoelstelling 0
ecologische infrastructuur 8
niet in natuurbeheer 1
niet in natuurbeheer 1
TOTAAL 12 14 195

Bladeren in het hoofdstuk 'Monitoring"