Banner Beheercommissie Natuur LSO - Vilda / Yves Adams - Groot Rietveld

Krakeend

Aantalsverloop

natuurdoelen (ev. vork)

duurzame natuurbestemmingen (MMHA)

overige gebieden (haven, tijdelijk,...)

Verspreidingskaart

De krakeend (Anas strepera, vroeger bekend als Mareca strepera) is een vogel uit de familie van Anatidae (Zwanen, ganzen en eenden).

Een volwassen krakeend is circa 50 centimeter groot en is daarom ongeveer even groot als de wilde eend. Het dier geeft de voorkeur aan binnenwateren. Het mannetje is grijs met een zwart achterwerk en heeft kastanjebruinevleugeldekveren. Het vrouwtje is geelachtiger van kleur.

In Nederland en België komt de krakeend algemeen voor. In de zomer zijn ze vooral aan te treffen in Oost-Europa, 's winters voornamelijk in Zuid-Europa, het Verenigd Koninkrijk en Ierland. In Noord-Griekenland zijn de dieren het hele jaar door aanwezig.

Groep: Broedvogels > habitat: Plas en oever 

Bescherming: Bijlage 1: nee - Bijlage 4: nee - Rode lijst:  nee

Natuurdoel: 130  tot  150

Monitoringsresultaten

Krakeend kende vooral de laatste twee jaar hoge aantallen. Binnen het MMHA steeg de populatie reeds vanaf 2010 door toenemende aantallen in de grote gebieden Drijdijck, Doelpolder Noord en Putten West. Tegelijk was er echter een afname in de gebieden buiten het MMHA. Pas de laatste twee jaar resulteert dit in een globale populatietoename, waardoor de IHD ook werden gehaald. In hoeverre dit blijvend is moet nog worden afgewacht.

Gebied 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Grote Geule 3 1 1 1
Haasop 8 7 6 4 4 8 3 3 1 2 5 8 7 4
Ketenisseschor 1 7 7 3 1 3 3 7 3 3 8 12
Opgespoten MIDA's 2 4 1 1 1 1 1 2 1 1
Putten Weiden 6 11 7 5 3 2 1 1 1 3 4 4
Schor Ouden Doel 4 1 1 1 1 1 2 2
Steenlandpolder 1 5 6 9 5 5 4 5 3 5 3 3 3
Verrebroekse Plassen 19 25 25 30 30 42 14 11 4 5 30 25 17 18
Vlakte van Zwijndrecht 4 4 7 5 4 5 1 1 8 8 6 5 14
niet in natuurbeheer 32 34 7 28 34 33 21 8 11 12 4 6 12
Prosperpolder Noord 5 14 14 25 39
Groot Rietveld 4 12 13 18 17 10 4 15 2 6 6 12 6
Drijdijck 1 3 8 5 4 16 28 13 14 10 7
Putten West 1 3 9 8 14 25 41 92 34 41 39
R2-vlakte 4 1 1 1 1 1 1 1 1
Doelpolder Noord 1 12 7 45 30 72 24 67 93 76
Rietveld Kallo 1 8 9 3 8 5 5
Spaans Fort 1 2 1 1 1
Gedempt deel Doeldok 2 3
Polders van Kruibeke
Prosperpolder Zuid
Brakke Kreek
GGG Doelpolder
Groenknolorchissite
Nieuw Arenbergpolder
Paardenschor
Overige terreinen 7
Polders 5
Putten Plas
Putten West rugstreeppaddenpoel 1
Antwerp Gas Terminal 2
Beerpolder
Indaver 3
Melkader 1
Noord-Zuidverbinding 9
Spuitvak C59
Spuitvak S11
TOTAAL 80 90 85 107 110 140 80 102 119 200 209 203 248 258
overig (geen duurzame bestemmingen)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
3132 3334 447 4328 3934 3347 2118 814 711 1412 404 638 3012 585
TOTAAL 63 67 51 71 73 80 39 22 18 26 44 44 42 63
MMHA (duurzame natuurbestemmingen)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
917 4127 71512 13716 2692 14613 7430 3698 4961 81597 15474 121434 0119186 172149
TOTAAL 17 23 34 36 37 60 41 80 101 174 165 159 206 195

Bladeren in het hoofdstuk 'Monitoring"