Kokmeeuw

Aantalsverloop

natuurdoelen (ev. vork)

duurzame natuurbestemmingen (MMHA)

overige gebieden (haven, tijdelijk,...)

Verspreidingskaart

Beschrijving: De Kokmeeuw is onze algemeenste meeuwensoort. Het is een kleine meeuw, die in alle kleden een opvallende witte buitenrand van de handvleugel heeft, met op de ondervleugel een zwarte vlek ernaast. Volwassen vogels hebben lichtgrijze bovendelen en krijgen in het voorjaar een donkerbruine kopkap en een donkerrode snavel. In winterkleed is de kop wit, met een donkere oorvlek. Juveniele vogels hebben bruin geschubde bovendelen met lichtgrijze, grote dekveren. Enkele maanden na het uitvliegen worden de bruine mantel- en schouderveren vervangen door effen lichtgrijze veren. Het is een luidruchtige vogel tijdens het broeden of foerageren.

Beheer: In de overwinteringsgebieden moeten de slaapplaatsen worden gevrijwaard van verstoring. Geschikte broedbiotopen in allerlei water- en moerasgebieden dienen in stand gehouden, met bijzondere aandacht voor een stabiel waterpeil.

Groep: Broedvogels > habitat: Strand en plas 

Bescherming: Bijlage 1: nee - Bijlage 4: nee - Rode lijst:  nee

Natuurdoel: 3380  tot  3402

Monitoringsresultaten

Toetsing aan de natuurdoelen:

De aantallen Kokmeeuw schommelen sterk. Kokmeeuw haalt soms de IHD. Prosperpolder Noord huisvestte in 2013 op drie eilanden een meeuwenkolonie. De enige andere kokmeeuwenkolonies bevonden zich op de eilanden van Putten West en Doelpolder Noord.

Gebied 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Putten Weiden 730 1493 820 1 50
Verrebroekse Plassen 750 950 620 540 435 280 24 29 45 25 45 28 155
niet in natuurbeheer 650 1250 1130 603 905 2951 2850 3283 930 280 5 15
Prosperpolder Noord 550 2200 2480 850
Putten West 11 455 550 460 890 860 890 740 465 508
Doelpolder Noord 470 220 425 950 620 480 1650
Gedempt deel Doeldok 115
Drijdijck 8 26
Groenknolorchissite
Spaans Fort
Groot Rietveld
Steenlandpolder
Grote Geule
Haasop
Vlakte van Zwijndrecht
Ketenisseschor
Nieuw Arenbergpolder
Opgespoten MIDA's
Paardenschor
Polders van Kruibeke
Prosperpolder Zuid
Brakke Kreek
R2-vlakte
Rietveld Kallo
GGG Doelpolder
Schor Ouden Doel
TOTAAL 2130 2200 3243 1974 1795 4252 3604 4627 1950 2695 3610 3476 3189
overig (geen duurzame bestemmingen)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
niet in natuurbeheer 650 1250 1130 603 905 2951 2850 3283 930 280 5 15
haven/industrie/infrastructuur 1480 950 2113 1360 435 281 74 29 160 25 45 28 155
TOTAAL 2130 2200 3243 1963 1340 3232 2924 3312 1090 305 50 43 155
MMHA (duurzame natuurbestemmingen)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
natuurkerngebied 0 0 0 11 455 1020 680 1315 860 2390 3560 3433 03034
ecologische infrastructuur 0
niet in natuurbeheer
overig natuurgebied 0
ecologische infrastructuur met kwaliteitsdoelstelling 0
TOTAAL 11 455 1020 680 1315 860 2390 3560 3433 3034

Bladeren in het hoofdstuk 'Monitoring"