Banner Beheercommissie Natuur LSO - Vilda / Yves Adams - Groot Rietveld

Kokmeeuw

Aantalsverloop

natuurdoelen (ev. vork)

duurzame natuurbestemmingen (MMHA)

overige gebieden (haven, tijdelijk,...)

Verspreidingskaart

Beschrijving: De Kokmeeuw is onze algemeenste meeuwensoort. Het is een kleine meeuw, die in alle kleden een opvallende witte buitenrand van de handvleugel heeft, met op de ondervleugel een zwarte vlek ernaast. Volwassen vogels hebben lichtgrijze bovendelen en krijgen in het voorjaar een donkerbruine kopkap en een donkerrode snavel. In winterkleed is de kop wit, met een donkere oorvlek. Juveniele vogels hebben bruin geschubde bovendelen met lichtgrijze, grote dekveren. Enkele maanden na het uitvliegen worden de bruine mantel- en schouderveren vervangen door effen lichtgrijze veren. Het is een luidruchtige vogel tijdens het broeden of foerageren.

Beheer: In de overwinteringsgebieden moeten de slaapplaatsen worden gevrijwaard van verstoring. Geschikte broedbiotopen in allerlei water- en moerasgebieden dienen in stand gehouden, met bijzondere aandacht voor een stabiel waterpeil.

Groep: Broedvogels > habitat: Surrogaat kust 

Bescherming: Bijlage 1: nee - Bijlage 4: nee - Rode lijst:  nee

Natuurdoel: 3380  tot  3402

Monitoringsresultaten

De aantallen Kokmeeuw schommelen sterk. Kokmeeuw haalt soms de IHD. Prosperpolder Noord huisvestte in 2013 op drie eilanden een meeuwenkolonie. De enige andere kokmeeuwenkolonies bevonden zich op de eilanden van Putten West en Doelpolder Noord.

Gebied 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Putten Weiden 730 1493 820 1 50 315
Verrebroekse Plassen deel 1 750 950 620 540 435 280 24 29 45 25 45 28 155 1475
niet in natuurbeheer 650 1250 1130 603 905 2951 2850 3283 930 280 5 15
Prosperpolder Noord 550 2200 2480 850 950
Putten West 11 455 550 460 890 860 890 740 465 508 1490
Doelpolder Noord 470 220 425 950 620 480 1650 850
Gedempt deel Doeldok 115
Drijdijck deel 1 8 26 335
Brakke Kreek
Doelpolder Midden
Groenknolorchissite
Groot Rietveld
Grote Geule
Haasop
Ketenisseschor
Nieuw Arenbergpolder
Opgespoten MIDA's
Paardenschor
Polders van Kruibeke
Prosperpolder Zuid fase I
R2-vlakte
Rietveld Kallo
Schor Ouden Doel
Spaans Fort
Steenlandpolder deel 1
Vlakte van Zwijndrecht 561
Overige terreinen
Polders
Putten Plas
niet in natuurbeheer
Antwerp Gas Terminal
Beerpolder
Indaver 320
Melkader
Noord-Zuidverbinding
Spuitvak C59
Spuitvak S11
TOTAAL 2130 2200 3243 1974 1795 4252 3604 4627 1950 2695 3610 3476 3189 6296
overig (geen duurzame bestemmingen)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
650750 9501250 6201130 603540 435905 2951280 285024 293283 930160 28025 455 1528 155 23560
TOTAAL 1400 2200 1750 1143 1340 3231 2874 3312 1090 305 50 43 155 2356
MMHA (duurzame natuurbestemmingen)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
0730 0 01493 11820 455 10201 68050 1315 860 2390 3560 3433 03034 03940
TOTAAL 730 1493 831 455 1021 730 1315 860 2390 3560 3433 3034 3940

Bladeren in het hoofdstuk 'Monitoring"