Banner Beheercommissie Natuur LSO - Vilda / Yves Adams - Groot Rietveld

Knobbelzwaan

Aantalsverloop

natuurdoelen (ev. vork)

duurzame natuurbestemmingen (MMHA)

overige gebieden (haven, tijdelijk,...)

Verspreidingskaart

De knobbelzwaan (Cygnus olor) is een vertrouwde verschijning in plantsoenen en op meren. Hun voedsel bestaat uit waterplanten. Ze grazen ook op weiden. Ze duiken nooit zo ver dat ze volledig onder water zijn. Ze hebben een brede snavel om de waterplanten gemakkelijk af te kunnen trekken. Om die reden hebben ze ook zo’n lange hals, die ze gemakkelijk kunnen buigen. Soms zijn alleen hun staart en hun achterpoten te zien, als ze op hun kop staan en met hun poten trappelen om de diepste planten op te vissen.

Groep: Broedvogels > habitat: Plas en oever 

Bescherming: Bijlage 1: nee - Bijlage 4: nee - Rode lijst:  nee

Natuurdoel: 10  tot  10

Monitoringsresultaten

Knobbelzwaan nam de laatste jaren toe en haalde daardoor de IHD. Ze doet dit momenteel echter enkel als de aantallen buiten het MMHA worden meegerekend. De territoria buiten het MMHA worden vooral in de Verrebroekse Plassen gevonden.

overig (geen duurzame bestemmingen)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
0 0 0 0 0 0 20 02 31 30 25 40 14 04
TOTAAL 2 2 4 3 7 4 5 4
MMHA (duurzame natuurbestemmingen)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
0 0 0 0 0 0 4 4 6 81 9 13 0162 3150
TOTAAL 4 4 6 9 9 13 18 18

Bladeren in het hoofdstuk 'Monitoring"