Kluut

Aantalsverloop

natuurdoelen (ev. vork)

duurzame natuurbestemmingen (MMHA)

overige gebieden (haven, tijdelijk,...)

Verspreidingskaart

De Kluut is een onmiskenbare zwart-witte steltloper met een dunne opgewipte, zwarte snavel en lange, blauwgrijze poten. Bij jonge vogels is het zwart eerder donkerbruin. Hij is genoemd naar zijn onmiskenbare roep: ‘kluut-kluut’.

Groep: Broedvogels > habitat: Strand en plas 

Bescherming: Bijlage 1: ja - Bijlage 4: nee - Rode lijst:  nee

Natuurdoel: 350  tot  450

Monitoringsresultaten

Enkel bijlage I-soorten of soorten met natuurdoelen worden afzonderlijk besproken. Andere soorten worden globaal besproken binnen hun habitatgroep. Hieronder vindt u de algemene bespreking van de habitatgroep waarbinnen deze soort past.
overig (geen duurzame bestemmingen)
2015 2016
niet in natuurbeheer 6 0
haven/industrie/infrastructuur 17
haven/industrie/infrastructuur 25
niet in natuurbeheer 2
TOTAAL 6 44
MMHA (duurzame natuurbestemmingen)
2016
overig natuurgebied 2
natuurkerngebied 162
ecologische infrastructuur met kwaliteitsdoelstelling 0
ecologische infrastructuur 4
niet in natuurbeheer 0
niet in natuurbeheer 0
TOTAAL 168

Bladeren in het hoofdstuk 'Monitoring"