Banner Beheercommissie Natuur LSO - Vilda / Yves Adams - Groot Rietveld

Kluut

Aantalsverloop

natuurdoelen (ev. vork)

duurzame natuurbestemmingen (MMHA)

overige gebieden (haven, tijdelijk,...)

Verspreidingskaart

De Kluut is een onmiskenbare zwart-witte steltloper met een dunne opgewipte, zwarte snavel en lange, blauwgrijze poten. Bij jonge vogels is het zwart eerder donkerbruin. Hij is genoemd naar zijn onmiskenbare roep: ‘kluut-kluut’.

Groep: Broedvogels > habitat: Surrogaat kust 

Bescherming: Bijlage 1: ja - Bijlage 4: nee - Rode lijst:  nee

Natuurdoel: 350  tot  450

Monitoringsresultaten

Enkel bijlage I-soorten of soorten met natuurdoelen worden afzonderlijk besproken. Andere soorten worden globaal besproken binnen hun habitatgroep. Hieronder vindt u de algemene bespreking van de habitatgroep waarbinnen deze soort past.
Gebied 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Prosperpolder Noord 6 40 130 105 20 30 96
Ketenisseschor 40 7 2 2
Putten Weiden 7 10 6 6 12 7 6 2 6 2
Vlakte van Zwijndrecht 3 43 1 3 2 1 7 6 4
niet in natuurbeheer 93 162 38 4 68 16 61 7 52 6 11 6
Opgespoten MIDA's 20 32 6 9 15 1 2
Drijdijck 10 49 20 15 6 4 2 2 3
Putten West 7 52 39 52 39 17 9 8 25 13 42 19
Verrebroekse Plassen 1 1 1
Doelpolder Noord 17 22 78 58 38 21 2 22 102 89 44
Schor Ouden Doel 1 3 24
Gedempt deel Doeldok 4 23 115 1 9
Rietveld Kallo 11 7
Steenlandpolder 3 4
Brakke Kreek
GGG Doelpolder
Groenknolorchissite
Groot Rietveld
Grote Geule
Haasop
Nieuw Arenbergpolder
Paardenschor
Polders van Kruibeke
Prosperpolder Zuid
R2-vlakte
Spaans Fort
Overige terreinen
Polders
Putten Plas
Putten West rugstreeppaddenpoel
Antwerp Gas Terminal
Beerpolder
Indaver 2
Melkader
Noord-Zuidverbinding
Spuitvak C59 25
Spuitvak S11
TOTAAL 50 163 190 148 132 237 158 145 207 208 181 151 200 212
overig (geen duurzame bestemmingen)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
100 9363 11162 4038 415 1968 1630 616 1167 5216 621 311 76 1925
TOTAAL 10 156 173 78 19 87 46 67 123 68 27 14 13 44
MMHA (duurzame natuurbestemmingen)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
040 70 17 70 113 150 112 78 381 140 154 137 02185 16224
TOTAAL 40 7 17 70 113 150 112 78 84 140 154 137 187 168

Bladeren in het hoofdstuk 'Monitoring"