Banner Beheercommissie Natuur LSO - Vilda / Yves Adams - Groot Rietveld

Kluut

Aantalsverloop

natuurdoelen (ev. vork)

duurzame natuurbestemmingen (MMHA)

overige gebieden (haven, tijdelijk,...)

Verspreidingskaart

De Kluut is een onmiskenbare zwart-witte steltloper met een dunne opgewipte, zwarte snavel en lange, blauwgrijze poten. Bij jonge vogels is het zwart eerder donkerbruin. Hij is genoemd naar zijn onmiskenbare roep: ‘kluut-kluut’.

Groep: Broedvogels > habitat: Surrogaat kust 

Bescherming: Bijlage 1: ja - Bijlage 4: nee - Rode lijst:  nee

Natuurdoel: 350  tot  450

Monitoringsresultaten

Enkel bijlage I-soorten of soorten met natuurdoelen worden afzonderlijk besproken. Andere soorten worden globaal besproken binnen hun habitatgroep. Hieronder vindt u de algemene bespreking van de habitatgroep waarbinnen deze soort past.
Gebied 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
niet in natuurbeheer 93 162 38 4 68 16 61 7 52 6 11 6
Prosperpolder Noord 6 40 130 105 20 30 96
Ketenisseschor 40 7 2 2
Putten Weiden 7 10 6 6 12 7 6 2 6 2
Vlakte van Zwijndrecht 3 43 1 3 2 1 7 6 4
Opgespoten MIDA's 20 32 6 9 15 1 2
Drijdijck deel 1 10 49 20 15 6 4 2 2 3
Putten West 7 52 39 52 39 17 9 8 25 13 42 19
Verrebroekse Plassen deel 1 1 1 1
Doelpolder Noord 17 22 78 58 38 21 2 22 102 89 44
Schor Ouden Doel 1 3 24
Gedempt deel Doeldok 4 23 115 1 9
Rietveld Kallo 11 7
Steenlandpolder deel 1 3 4
Brakke Kreek
Doelpolder Midden
Groenknolorchissite
Groot Rietveld
Grote Geule
Haasop
Nieuw Arenbergpolder
Paardenschor
Polders van Kruibeke
Prosperpolder Zuid fase I
R2-vlakte
Spaans Fort
Overige terreinen
Polders
Putten Plas
niet in natuurbeheer
Antwerp Gas Terminal
Beerpolder
Indaver 2
Melkader
Noord-Zuidverbinding
Spuitvak C59 25
Spuitvak S11
TOTAAL 50 163 190 148 132 237 158 145 207 208 181 151 200 212
overig (geen duurzame bestemmingen)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
30 9363 1621 3834 94 687 1623 61 7116 1652 621 111 16 17250
TOTAAL 3 156 163 72 13 75 39 61 123 68 27 12 7 42
MMHA (duurzame natuurbestemmingen)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
4007 70 1710 706 1136 15012 1127 786 381 140 154 1372 018526 41642
TOTAAL 47 7 27 76 119 162 119 84 84 140 154 139 193 170

Bladeren in het hoofdstuk 'Monitoring"