Banner Beheercommissie Natuur LSO - Vilda / Yves Adams - Groot Rietveld

Kleine Plevier

Aantalsverloop

natuurdoelen (ev. vork)

duurzame natuurbestemmingen (MMHA)

overige gebieden (haven, tijdelijk,...)

Verspreidingskaart

De kleine plevier is een echte pioniersoort. Dat wil zeggen dat hij op plekken broedt die tijdelijk geschikt zijn om te broeden (afgravingen, bouwplaatsen, opspuitingen, grindgaten) en een jaar later weer verkast omdat de omstandigheden op de ‘oude’ broedplaats zo veranderd zijn dat ze er niet meer willen broeden. Kleine plevieren worden nog weleens een verward met bontbekplevieren, maar deze hebben een oranje snavelbasis, oranje poten en geen geel oogringetje. Bovendien is de bontbekplevier veel meer aan de kust te vinden dan de kleine plevier die meer van het binnenland houdt.

Groep: Broedvogels > habitat: Surrogaat kust 

Bescherming: Bijlage 1: nee - Bijlage 4: nee - Rode lijst:  nee

Natuurdoel: 50  tot  60

Monitoringsresultaten

Meer dan 60% van de populatie komt voor op de opgespoten terreinen buiten het MMHA. Kleine Plevier profiteert van opportuniteiten op plaatsen waar recent werken werden uitgevoerd. De soort haalt de IHD niet.

Gebied 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
niet in natuurbeheer 5 1 6 13 5 11 9 7 10 12 6 6 7
Prosperpolder Noord 1 1 2 3 4 2 2
Ketenisseschor 3 2 2 2 1 2 1
Verrebroekse Plassen deel 1 2 1 4 5 7 9 6 3 6 3 2 1 2
Vlakte van Zwijndrecht 3 3 4 2 2 1 1 4 6 2
Opgespoten MIDA's 2 1 5 1 1 1 1 1 2 2 3
Steenlandpolder deel 1 3 3 1 1 2 1 1 1
Schor Ouden Doel 2
Doelpolder Noord 1 4 8 3 3 1 2
Putten West 4 5 6 5 4 2 1 3 2
R2-vlakte 1 1 1 2
Drijdijck deel 1 4 3 2 2 1 1 1
Gedempt deel Doeldok 6 4 3 3 1 3 2 2
Rietveld Kallo 8 6
Haasop 1 5 2
Brakke Kreek
Doelpolder Midden
Groenknolorchissite
Groot Rietveld
Grote Geule
Nieuw Arenbergpolder
Paardenschor
Polders van Kruibeke
Prosperpolder Zuid fase I
Putten Weiden
Spaans Fort
Overige terreinen 2
Polders
Putten Plas
niet in natuurbeheer
Antwerp Gas Terminal
Beerpolder
Indaver
Melkader
Noord-Zuidverbinding
Spuitvak C59 2
Spuitvak S11
TOTAAL 13 9 21 36 28 47 31 33 36 29 23 21 22 14
overig (geen duurzame bestemmingen)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
5 31 86 1314 105 1118 911 78 1410 1210 76 6 47 072
TOTAAL 10 4 14 27 15 29 20 15 24 22 13 12 11 9
MMHA (duurzame natuurbestemmingen)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
03 203 23 513 13 117 11 171 111 421 28 25 0146 203
TOTAAL 3 5 7 9 13 18 11 18 12 7 10 9 11 5

Bladeren in het hoofdstuk 'Monitoring"