Kleine Plevier

Aantalsverloop

natuurdoelen (ev. vork)

duurzame natuurbestemmingen (MMHA)

overige gebieden (haven, tijdelijk,...)

Verspreidingskaart

De kleine plevier is een echte pioniersoort. Dat wil zeggen dat hij op plekken broedt die tijdelijk geschikt zijn om te broeden (afgravingen, bouwplaatsen, opspuitingen, grindgaten) en een jaar later weer verkast omdat de omstandigheden op de ‘oude’ broedplaats zo veranderd zijn dat ze er niet meer willen broeden. Kleine plevieren worden nog weleens een verward met bontbekplevieren, maar deze hebben een oranje snavelbasis, oranje poten en geen geel oogringetje. Bovendien is de bontbekplevier veel meer aan de kust te vinden dan de kleine plevier die meer van het binnenland houdt.

Groep: Broedvogels > habitat: Strand en plas 

Bescherming: Bijlage 1: nee - Bijlage 4: nee - Rode lijst:  nee

Natuurdoel: 50  tot  60

Monitoringsresultaten

Toetsing aan de natuurdoelen:

Meer dan 60% van de populatie komt voor op de opgespoten terreinen buiten het MMHA. Kleine Plevier profiteert van opportuniteiten op plaatsen waar recent werken werden uitgevoerd. De soort haalt de IHD niet.

Gebied 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
niet in natuurbeheer 5 1 6 13 5 11 9 7 10 12 6 6 7
Prosperpolder Noord 1 1 2 3 4 2
Ketenisseschor 3 2 2 2 1 2 1
Verrebroekse Plassen 2 1 4 5 7 9 6 3 6 3 2 1 2
Vlakte van Zwijndrecht 3 3 4 2 2 1 1 4 6 2
Opgespoten MIDA's 2 1 5 1 1 1 1 1 2 2
Steenlandpolder 3 3 1 1 2 1 1
Schor Ouden Doel 2
Doelpolder Noord 1 4 8 3 3 1 2
Putten West 4 5 6 5 4 2 1 3 2
R2-vlakte 1 1 1 2
Drijdijck 4 3 2 2 1 1 1
Gedempt deel Doeldok 6 4 3 3 1 3 2
Rietveld Kallo 8 6
Haasop 1 5
Brakke Kreek
GGG Doelpolder
Groenknolorchissite
Groot Rietveld
Grote Geule
Nieuw Arenbergpolder
Paardenschor
Polders van Kruibeke
Prosperpolder Zuid
Putten Weiden
Spaans Fort
TOTAAL 13 9 21 36 28 47 31 33 36 29 23 21 22
overig (geen duurzame bestemmingen)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
niet in natuurbeheer 5 1 6 13 5 11 9 7 10 12 6 6 7
haven/industrie/infrastructuur 5 3 8 14 10 18 11 8 14 10 7 6 4
TOTAAL 10 4 14 27 15 29 20 15 24 22 13 12 11
MMHA (duurzame natuurbestemmingen)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
overig natuurgebied 3 2 2 3 1 1 1 2 2 1
natuurkerngebied 0 0 2 5 13 17 11 17 11 4 8 5 04
ecologische infrastructuur 3 3 1 1 2 2 6
niet in natuurbeheer
ecologische infrastructuur met kwaliteitsdoelstelling 0
TOTAAL 3 5 7 9 13 18 11 18 12 7 10 9 11

Bladeren in het hoofdstuk 'Monitoring"