Kleine Plevier

Aantalsverloop

natuurdoelen (ev. vork)

duurzame natuurbestemmingen (MMHA)

overige gebieden (haven, tijdelijk,...)

Verspreidingskaart

De kleine plevier is een echte pioniersoort. Dat wil zeggen dat hij op plekken broedt die tijdelijk geschikt zijn om te broeden (afgravingen, bouwplaatsen, opspuitingen, grindgaten) en een jaar later weer verkast omdat de omstandigheden op de ‘oude’ broedplaats zo veranderd zijn dat ze er niet meer willen broeden. Kleine plevieren worden nog weleens een verward met bontbekplevieren, maar deze hebben een oranje snavelbasis, oranje poten en geen geel oogringetje. Bovendien is de bontbekplevier veel meer aan de kust te vinden dan de kleine plevier die meer van het binnenland houdt.

Groep: Broedvogels > habitat: Strand en plas 

Bescherming: Bijlage 1: nee - Bijlage 4: nee - Rode lijst:  nee

Natuurdoel: 50  tot  60

Monitoringsresultaten

Meer dan 60% van de populatie komt voor op de opgespoten terreinen buiten het MMHA. Kleine Plevier profiteert van opportuniteiten op plaatsen waar recent werken werden uitgevoerd. De soort haalt de IHD niet.

Gebied 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Ketenisseschor 3 2 2 2 1 2 1
Verrebroekse Plassen 2 1 4 5 7 9 6 3 6 3 2 1 2
Vlakte van Zwijndrecht 3 3 4 2 2 1 1 4 6 2
niet in natuurbeheer 5 1 6 13 5 11 9 7 10 12 6 6 7
Prosperpolder Noord 1 1 2 3 4 2 2
Opgespoten MIDA's 2 1 5 1 1 1 1 1 2 2 3
Steenlandpolder 3 3 1 1 2 1 1 1
Schor Ouden Doel 2
Doelpolder Noord 1 4 8 3 3 1 2
Putten West 4 5 6 5 4 2 1 3 2
R2-vlakte 1 1 1 2
Drijdijck 4 3 2 2 1 1 1
Gedempt deel Doeldok 6 4 3 3 1 3 2 2
Rietveld Kallo 8 6
Haasop 1 5 2
Putten Weiden
Spaans Fort
Brakke Kreek
GGG Doelpolder
Groenknolorchissite
Groot Rietveld
Grote Geule
Nieuw Arenbergpolder
Paardenschor
Polders van Kruibeke
Prosperpolder Zuid
Overige terreinen 2
Polders
Putten Plas
Putten West rugstreeppaddenpoel
Antwerp Gas Terminal
Beerpolder
Indaver
Melkader
Noord-Zuidverbinding
Spuitvak C59 2
Spuitvak S11
TOTAAL 13 9 21 36 28 47 31 33 36 29 23 21 22 14
overig (geen duurzame bestemmingen)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
niet in natuurbeheer 5 1 6 13 5 11 9 7 10 12 6 6 7 0
haven/industrie/infrastructuur 5 3 8 14 10 18 11 8 14 10 7 6 4 5
haven/industrie/infrastructuur 2
niet in natuurbeheer 2
TOTAAL 10 4 14 27 15 29 20 15 24 22 13 12 11 9
MMHA (duurzame natuurbestemmingen)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
overig natuurgebied 3 2 2 3 1 1 1 2 2 1 0
natuurkerngebied 0 0 2 5 13 17 11 17 11 4 8 5 04 2
ecologische infrastructuur 3 3 1 1 2 2 6 3
niet in natuurbeheer
ecologische infrastructuur met kwaliteitsdoelstelling 0 0
niet in natuurbeheer 0
niet in natuurbeheer 0
TOTAAL 3 5 7 9 13 18 11 18 12 7 10 9 11 5

Bladeren in het hoofdstuk 'Monitoring"