Banner Beheercommissie Natuur LSO - Vilda / Yves Adams - Groot Rietveld

Kleine Karekiet

Aantalsverloop

natuurdoelen (ev. vork)

duurzame natuurbestemmingen (MMHA)

overige gebieden (haven, tijdelijk,...)

Verspreidingskaart

De kleine karekiet is een echte moerasbewoner. De markante, krassende zang (met altijd een 'karre-karre-kiet-kiet-kiet' achtige strofe) maakt vrijwel elke natte ruigte en ieder rietland compleet. De voorkeur van deze onopvallende bruine vogel gaat uit naar rietlanden, welke met de stengels in ondiep water staan. Kleine karekieten zoeken naar voedsel in natte ruigten, waar ze grote aantallen insecten verorberen. In goede broedgebieden, zoals de laagveenmoerassen in Nederland, kunnen kleine karekieten in kolonies broeden.

Groep: Broedvogels > habitat: Riet en water 

Bescherming: Bijlage 1: nee - Bijlage 4: nee - Rode lijst:  nee

Natuurdoel:   tot  

Monitoringsresultaten

Enkel bijlage I-soorten of soorten met natuurdoelen worden afzonderlijk besproken. Andere soorten worden globaal besproken binnen hun habitatgroep. Hieronder vindt u de algemene bespreking van de habitatgroep waarbinnen deze soort past.
Gebied 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Prosperpolder Noord 3 3 26 32 71
Drijdijck 3 4 4 3 4 7 11 17 3 5 10 12 11 10
Grote Geule 10 19 26 28 24 20 30 33 44 36 45 62 36
Haasop 38 32 34 31 27 23 36 62 68 57 39 14 37 53
Ketenisseschor 5 8 15 22 19 29 21 26 33 28 23 32 10
Opgespoten MIDA's 10 3 2 1 11 11 22 35 48
Putten Weiden 16 25 31 20 38 43 58 56 50 64 88
Schor Ouden Doel 100 49 101 111 116 62 122 132 168 70 82 102 87
Steenlandpolder 5 8 7 22 20 36 21 51 75 84 30 32 28 30
Verrebroekse Plassen 10 19 23 27 21 44 76 82 91 71 60 48 45 65
Vlakte van Zwijndrecht 4 5 12 1 2 4 5 3 1 6 5 3 1
niet in natuurbeheer 19 41 36 56 105 40 94 20 38 75 44 66 81
Doelpolder Noord 2 3 3 6 13 12 15 4 6 5 4 10 17
Groot Rietveld 37 28 80 80 47 51 52 60 52 57 59 46
Putten West 1 1 3 10 13 25 26 26 29 40 40 45
R2-vlakte 4 1 1 1 5 12 2 7 6 9 6
Groenknolorchissite 13 35 27 29 8 6 7 5
Rietveld Kallo 3 16 17 31 48 72
Spaans Fort 8 8 8 8
Brakke Kreek
Gedempt deel Doeldok
GGG Doelpolder
Nieuw Arenbergpolder
Paardenschor
Polders van Kruibeke
Prosperpolder Zuid
Overige terreinen 16
Polders 67
Putten Plas
Putten West rugstreeppaddenpoel 12
Antwerp Gas Terminal
Beerpolder
Indaver
Melkader 12
Noord-Zuidverbinding
Spuitvak C59
Spuitvak S11
TOTAAL 220 200 200 403 370 455 483 597 648 696 462 575 711 804
overig (geen duurzame bestemmingen)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
4019 2741 3660 6156 43105 4086 12494 14320 14938 8875 7644 12366 81145 21767
TOTAAL 59 68 96 117 148 126 218 163 187 163 120 189 226 284
MMHA (duurzame natuurbestemmingen)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
511343 4092 41855 2145319 2315247 5920250 1657030 26260148 25317038 35328170 8535222 2976029 4136480 10838428
TOTAAL 161 132 104 286 222 329 265 434 461 533 342 386 485 520

Bladeren in het hoofdstuk 'Monitoring"