Banner Beheercommissie Natuur LSO - Vilda / Yves Adams - Groot Rietveld

Kleine Karekiet

Aantalsverloop

natuurdoelen (ev. vork)

duurzame natuurbestemmingen (MMHA)

overige gebieden (haven, tijdelijk,...)

Verspreidingskaart

De kleine karekiet is een echte moerasbewoner. De markante, krassende zang (met altijd een 'karre-karre-kiet-kiet-kiet' achtige strofe) maakt vrijwel elke natte ruigte en ieder rietland compleet. De voorkeur van deze onopvallende bruine vogel gaat uit naar rietlanden, welke met de stengels in ondiep water staan. Kleine karekieten zoeken naar voedsel in natte ruigten, waar ze grote aantallen insecten verorberen. In goede broedgebieden, zoals de laagveenmoerassen in Nederland, kunnen kleine karekieten in kolonies broeden.

Groep: Broedvogels > habitat: Riet en water 

Bescherming: Bijlage 1: nee - Bijlage 4: nee - Rode lijst:  nee

Natuurdoel:   tot  

Monitoringsresultaten

Enkel bijlage I-soorten of soorten met natuurdoelen worden afzonderlijk besproken. Andere soorten worden globaal besproken binnen hun habitatgroep. Hieronder vindt u de algemene bespreking van de habitatgroep waarbinnen deze soort past.
Gebied 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Drijdijck deel 1 3 4 4 3 4 7 11 17 3 5 10 12 11 10
Grote Geule 10 19 26 28 24 20 30 33 44 36 45 62 36
Haasop 38 32 34 31 27 23 36 62 68 57 39 14 37 53
Ketenisseschor 5 8 15 22 19 29 21 26 33 28 23 32 10
Opgespoten MIDA's 10 3 2 1 11 11 22 35 48
Putten Weiden 16 25 31 20 38 43 58 56 50 64 88
Schor Ouden Doel 100 49 101 111 116 62 122 132 168 70 82 102 87
Steenlandpolder deel 1 5 8 7 22 20 36 21 51 75 84 30 32 28 30
Verrebroekse Plassen deel 1 10 19 23 27 21 44 76 82 91 71 60 48 45 65
Vlakte van Zwijndrecht 4 5 12 1 2 4 5 3 1 6 5 3 1
niet in natuurbeheer 19 41 36 56 105 40 94 20 38 75 44 66 81
Prosperpolder Noord 3 3 26 32 71
Doelpolder Noord 2 3 3 6 13 12 15 4 6 5 4 10 17
Groot Rietveld 37 28 80 80 47 51 52 60 52 57 59 46
Putten West 1 1 3 10 13 25 26 26 29 40 40 45
R2-vlakte 4 1 1 1 5 12 2 7 6 9 6
Groenknolorchissite 13 35 27 29 8 6 7 5
Rietveld Kallo 3 16 17 31 48 72
Spaans Fort 8 8 8 8
Nieuw Arenbergpolder
Paardenschor
Polders van Kruibeke
Prosperpolder Zuid fase I
Brakke Kreek
Gedempt deel Doeldok
Doelpolder Midden
Overige terreinen 16
Polders 67
Putten Plas
niet in natuurbeheer 12
Antwerp Gas Terminal
Beerpolder
Indaver
Melkader 12
Noord-Zuidverbinding
Spuitvak C59
Spuitvak S11
TOTAAL 220 200 200 403 370 455 483 597 648 696 462 575 711 804
overig (geen duurzame bestemmingen)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
2419 2741 3635 5630 23105 4048 8194 2085 3893 8875 4476 6673 81 6712912
TOTAAL 43 68 71 86 128 88 175 105 131 163 120 139 162 208
MMHA (duurzame natuurbestemmingen)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
51134316 9240 5541825 531921431 231524720 250592038 703016543 1482626058 3825317056 32817035 3522285 602929750 413648064 2847296
TOTAAL 177 132 129 317 242 367 308 492 517 533 342 436 549 596

Bladeren in het hoofdstuk 'Monitoring"