Banner Beheercommissie Natuur LSO - Vilda / Yves Adams - Groot Rietveld

Kievit

Aantalsverloop

natuurdoelen (ev. vork)

duurzame natuurbestemmingen (MMHA)

overige gebieden (haven, tijdelijk,...)

Verspreidingskaart

Groep: Broedvogels > habitat: Natuurweide 

Bescherming: Bijlage 1: nee - Bijlage 4: nee - Rode lijst:  nee

Natuurdoel:   tot  

Monitoringsresultaten

Enkel bijlage I-soorten of soorten met natuurdoelen worden afzonderlijk besproken. Andere soorten worden globaal besproken binnen hun habitatgroep. Hieronder vindt u de algemene bespreking van de habitatgroep waarbinnen deze soort past.
Gebied 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Doelpolder Noord 5 7 7 17 12 39 64 77 76 47 59 45 48 14
Drijdijck 6 9 15 4 7 6 9 6 10 5 13 12 7 5
Haasop 2 1 1 2 3 7 3 1 3 1 2
Ketenisseschor 7 10 7 10 3 2 1 1
Opgespoten MIDA's 13 2 1 2 2 3 2
Putten Weiden 28 4 2 3 4 5 8 3 3 3 3 3 2
Putten West 29 21 15 23 41 31 50 67 59 65 56 41 36 28
Schor Ouden Doel 2 5 5 8 4 5 4 1 1
Steenlandpolder 16 22 17 15 4 6 7 12 7 4 3 12 5 2
Verrebroekse Plassen 18 14 8 13 7 9 7 7 7 3 2 3 6 7
Vlakte van Zwijndrecht 19 22 11 10 12 7 5 7 3 6 6 8 12 11
niet in natuurbeheer 184 146 108 174 112 47 80 102 83 76 60 74 90
Prosperpolder Noord 2 9 11 10 23 22 17
Groot Rietveld 1 2 4 2 3 2 2
Grote Geule 2 2 2 2
R2-vlakte 2 3 2 3 1 2 2 1 2 1
Polders van Kruibeke 9 16 30 22 11 12 10 19
Rietveld Kallo 5 13 3
Gedempt deel Doeldok 1 1
Spaans Fort 1 1
Brakke Kreek
GGG Doelpolder
Groenknolorchissite
Nieuw Arenbergpolder
Paardenschor
Prosperpolder Zuid
Antwerp Gas Terminal 22
Beerpolder 5
Indaver 2
Melkader
Noord-Zuidverbinding 3
Spuitvak C59 1
Spuitvak S11
Overige terreinen 15
Polders 43
Putten Plas
Putten West rugstreeppaddenpoel
TOTAAL 329 260 200 283 210 173 254 339 304 234 233 238 254 180
overig (geen duurzame bestemmingen)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
78184 38146 10824 27174 22112 4720 8017 25102 8317 1276 1160 7414 9021 6449
TOTAAL 262 184 132 201 134 67 97 127 100 88 71 88 111 113
MMHA (duurzame natuurbestemmingen)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
74218 231043 44177 125416 6664 9484 414310 119192 101913 6140 71532 136113 021347 2641
TOTAAL 67 76 68 82 76 106 157 212 204 146 162 150 143 67

Bladeren in het hoofdstuk 'Monitoring"