Banner Beheercommissie Natuur LSO - Vilda / Yves Adams - Groot Rietveld

Kievit

Aantalsverloop

natuurdoelen (ev. vork)

duurzame natuurbestemmingen (MMHA)

overige gebieden (haven, tijdelijk,...)

Verspreidingskaart

Groep: Broedvogels > habitat: Natuurweide 

Bescherming: Bijlage 1: nee - Bijlage 4: nee - Rode lijst:  nee

Natuurdoel:   tot  

Monitoringsresultaten

Enkel bijlage I-soorten of soorten met natuurdoelen worden afzonderlijk besproken. Andere soorten worden globaal besproken binnen hun habitatgroep. Hieronder vindt u de algemene bespreking van de habitatgroep waarbinnen deze soort past.
Gebied 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Doelpolder Noord 5 7 7 17 12 39 64 77 76 47 59 45 48 14
Drijdijck deel 1 6 9 15 4 7 6 9 6 10 5 13 12 7 5
Haasop 2 1 1 2 3 7 3 1 3 1 2
Ketenisseschor 7 10 7 10 3 2 1 1
Opgespoten MIDA's 13 2 1 2 2 3 2
Putten Weiden 28 4 2 3 4 5 8 3 3 3 3 3 2
Putten West 29 21 15 23 41 31 50 67 59 65 56 41 36 28
Schor Ouden Doel 2 5 5 8 4 5 4 1 1
Steenlandpolder deel 1 16 22 17 15 4 6 7 12 7 4 3 12 5 2
Verrebroekse Plassen deel 1 18 14 8 13 7 9 7 7 7 3 2 3 6 7
Vlakte van Zwijndrecht 19 22 11 10 12 7 5 7 3 6 6 8 12 11
niet in natuurbeheer 184 146 108 174 112 47 80 102 83 76 60 74 90
Prosperpolder Noord 2 9 11 10 23 22 17
Groot Rietveld 1 2 4 2 3 2 2
Grote Geule 2 2 2 2
R2-vlakte 2 3 2 3 1 2 2 1 2 1
Polders van Kruibeke 9 16 30 22 11 12 10 19
Gedempt deel Doeldok 1 1
Rietveld Kallo 5 13 3
Spaans Fort 1 1
Brakke Kreek
Doelpolder Midden
Groenknolorchissite
Nieuw Arenbergpolder
Paardenschor
Prosperpolder Zuid fase I
Melkader
Noord-Zuidverbinding 3
Spuitvak C59 1
Spuitvak S11
Overige terreinen 15
Polders 43
Putten Plas
niet in natuurbeheer
Antwerp Gas Terminal 22
Beerpolder 5
Indaver 2
TOTAAL 329 260 200 283 210 173 254 339 304 234 233 238 254 180
overig (geen duurzame bestemmingen)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
18450 38146 20108 25174 19112 4716 8012 17102 8314 769 860 7411 9018 62490
TOTAAL 234 184 128 199 131 63 92 119 97 85 68 85 108 111
MMHA (duurzame natuurbestemmingen)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
7421828 432310 447174 5416122 66643 4948 4143105 1921198 101913 14063 715323 1361133 0134723 2166
TOTAAL 95 76 72 84 79 110 162 220 207 149 165 153 146 69

Bladeren in het hoofdstuk 'Monitoring"