Banner Beheercommissie Natuur LSO - Vilda / Yves Adams - Groot Rietveld

IJsvogel

Aantalsverloop

natuurdoelen (ev. vork)

duurzame natuurbestemmingen (MMHA)

overige gebieden (haven, tijdelijk,...)

Verspreidingskaart

Een klein schitterend blauw en oranje vogeltje. In vlucht zie je de fluorescerend blauwe stuit. De forse, dolkvormige snavel is volledig zwart bij het mannetje, bij het wijfje zie je voor meer dan de helft oranje op de ondersnavel. De korte, oranje pootjes zijn nauwelijks te zien. Geeft veelvuldig een één- à tweeledige hoge roep, vooral in het langsvliegen.

Groep: Broedvogels > habitat: Plas en oever 

Bescherming: Bijlage 1: ja - Bijlage 4: nee - Rode lijst:  nee

Natuurdoel:   tot  

Monitoringsresultaten

Na enkele jaren van afwezigheid als broedvogel in de gebieden zelf, konden we in 2017 weer 2 broedparen optekenen, allebei in de Verrebroekse Plassen. Het ontbreekt deze soort voornamelijk aan geschikt habitat om zijn nestholen uit te graven .De Verrebroekse Plassen zjn immers het enige gebied waar de geërodeerde steilranden van de dijken op meerdere plaatsen het water raken, ideaal voor deze soort. 

In 2014 werd geen enkel territorium van IJsvogel vastgesteld in het Linkerscheldeoevergebied.
In 2015 ineens 3: Drijdijck, het plasje tussen Putten West en De Putten en in de Melkader. Dit laatste gebied ligt maar half in het Vogelrichtlijngebied maar de resultaten worden er volledig bijgeteld. Het nesthol bevond zich strikt genomen buiten het Vogelrichtlijngebied al visten deze vogels ook wel er binnen.
In 2016 ontbrak de IJsvogel weer op het lijstje met territoria. Al kunnen we met zekerheid stellen dat de territoria van 2 paartjes grotendeels in één van onze gebieden lagen: het Groot Rietveld en de Lisdodde te Kallo. Wellicht hadden die nestholen in de aangrenzende gebieden, respectievelijk Fort St.-Marie en de Melkader.

In 2014 werd geen enkel territorium van IJsvogel vastgesteld in het Linkerscheldeoevergebied. In 2015 waren er ineens 3: 1 in Drijdijck, 1 aan het plasje tussen Putten West en De Putten en 1 in de Melkader. Dit laatste gebied ligt maar half in het Vogelrichtlijngebied maar de resultaten worden er volledig bijgeteld. Het nesthol bevond zich strikt genomen buiten het Vogelrichtlijngebied al visten deze vogels ook wel erbinnen.

In 2013 werd geen enkel territorium van IJsvogel vastgesteld in het Linkerscheldeoevergebied.

overig (geen duurzame bestemmingen)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1 2 12 1 1 2 10 10 0 01 0 0 02 0
TOTAAL 1 2 3 2 2 4 1 1 1 2
MMHA (duurzame natuurbestemmingen)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
01 0 0 0 10 1 0 0 0 0 0 0 01 0
TOTAAL 1 1 2 1

Bladeren in het hoofdstuk 'Monitoring"