IJsvogel

Aantalsverloop

natuurdoelen (ev. vork)

duurzame natuurbestemmingen (MMHA)

overige gebieden (haven, tijdelijk,...)

Verspreidingskaart

Een klein schitterend blauw en oranje vogeltje. In vlucht zie je de fluorescerend blauwe stuit. De forse, dolkvormige snavel is volledig zwart bij het mannetje, bij het wijfje zie je voor meer dan de helft oranje op de ondersnavel. De korte, oranje pootjes zijn nauwelijks te zien. Geeft veelvuldig een één- à tweeledige hoge roep, vooral in het langsvliegen.

Groep: Broedvogels > habitat: Plas en oever 

Bescherming: Bijlage 1: ja - Bijlage 4: nee - Rode lijst:  nee

Natuurdoel:   tot  

Monitoringsresultaten

<p>In 2014 werd geen enkel territorium van IJsvogel vastgesteld in het Linkerscheldeoevergebied. In 2015 waren er ineens 3: 1 in Drijdijck, 1 aan het plasje tussen Putten West en De Putten en 1 in de Melkader. Dit laatste gebied ligt maar half in het Vogelrichtlijngebied maar de resultaten worden er volledig bijgeteld. Het nesthol bevond zich strikt genomen buiten het Vogelrichtlijngebied al visten deze vogels ook wel erbinnen.</p>

In 2013 werd geen enkel territorium van IJsvogel vastgesteld in het Linkerscheldeoevergebied.

overig (geen duurzame bestemmingen)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
niet in natuurbeheer 1 2 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 2
haven/industrie/infrastructuur 1 1 1 1 2 1 1 1 0
TOTAAL 2 2 3 2 2 4 1 1 1 2
MMHA (duurzame natuurbestemmingen)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
natuurkerngebied 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 01
ecologische infrastructuur 1 1 0
niet in natuurbeheer
overig natuurgebied 0
ecologische infrastructuur met kwaliteitsdoelstelling 0
TOTAAL 1 2 1

Bladeren in het hoofdstuk 'Monitoring"