Grutto

Aantalsverloop

natuurdoelen (ev. vork)

duurzame natuurbestemmingen (MMHA)

overige gebieden (haven, tijdelijk,...)

Verspreidingskaart

Beschrijving: Grutto's zijn makkelijk te herkennen aan de roestbruine kleur, die wat roder is in het voorjaar en de unieke lange rechte snavel. In vlucht valt de witte vleugelstreep en de witte staart met zwarte eindband op. De poten zijn donker gekleurd.

Beheer: Volwassen grutto's hebben vooral regenwormen en wat later in het seizoen emelten nodig. Tijdens de broedperiode mag het gras niet te kort of te lang zijn en rust is een voorwaarde. De kuikens eten insecten. Beheerders streven naar een mozaiëklandschap, bestaande uit rijkere graslanden met wormen en schralere structuurrijke graslanden met veel insecten. Een grutto broedt ook niet in de nabijheid van bomen of opgaande elementen, dus een open landschap is een vereiste. Wormen zijn pas beschikbaar als de bodems vochtig zijn (anders zitten ze te diep) en als de graslanden niet teveel gedraineerd worden. Het is dus niet verwonderlijk dat het met Grutto's in West-Europa niet goed gaat.

Groep: Broedvogels > habitat: Weidevogelgebied 

Bescherming: Bijlage 1: nee - Bijlage 4: nee - Rode lijst:  nee

Natuurdoel: 62  tot  62

Monitoringsresultaten

De populatie Grutto in het MMHA is toegenomen sinds de inrichting van Doelpolder Noord en Putten West. Meer dan drie kwart van de Grutto populatie op Linkeroever zat de laatste vijf jaar in deze twee gebieden. De toename zorgde ervoor dat de IHD de laatste vier jaar werden gehaald. Buiten het MMHA nam de populatie intussen sterk af. Dit was zo op het opgespoten terrein, maar in nog sterkere mate in het landbouwgebied.

Gebied 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Opgespoten MIDA's 4
Putten Weiden 6 2 2 3 5 4 9 2 2 2 3 3
Steenlandpolder 3 2 2 1 2 1 3 3 1 2 2
Verrebroekse Plassen 5 6 2 2 2 1 1
niet in natuurbeheer 18 34 22 31 12 13 12 5 9 8 9 15 10
Prosperpolder Noord 1 1 3
Doelpolder Noord 2 1 2 11 21 33 33 28 23 24 18 10
Putten West 11 11 13 24 17 23 46 44 35 34 39 27 35
Vlakte van Zwijndrecht 1 1 1
Drijdijck 2 2 1 1 1 1
Rietveld Kallo 2 5
Polders van Kruibeke 1 1
R2-vlakte
Gedempt deel Doeldok
Schor Ouden Doel
GGG Doelpolder
Spaans Fort
Groenknolorchissite
Groot Rietveld
Grote Geule
Haasop
Ketenisseschor
Nieuw Arenbergpolder
Paardenschor
Prosperpolder Zuid
Brakke Kreek
Overige terreinen 1
Polders 3
Putten Plas
Putten West rugstreeppaddenpoel
Antwerp Gas Terminal 6
Beerpolder
Indaver
Melkader
Noord-Zuidverbinding
Spuitvak C59
Spuitvak S11
TOTAAL 36 55 38 52 47 51 63 100 97 75 71 81 59 61
overig (geen duurzame bestemmingen)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
niet in natuurbeheer 18 34 22 31 12 13 12 5 9 8 9 15 10 3
haven/industrie/infrastructuur 15 6 5 5 6 6 5 9 2 2 2 3 3
haven/industrie/infrastructuur 0
niet in natuurbeheer 7
TOTAAL 33 40 27 36 18 19 17 14 11 10 11 15 13 13
MMHA (duurzame natuurbestemmingen)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
natuurkerngebied 0 13 11 14 28 30 45 82 82 64 58 64 046 48
ecologische infrastructuur 3 2 2 1 2 1 3 3 1 2 2 0 0
niet in natuurbeheer 1 1
overig natuurgebied 0 0
ecologische infrastructuur met kwaliteitsdoelstelling 0 0
niet in natuurbeheer 0
niet in natuurbeheer 0
TOTAAL 3 15 11 16 29 32 46 86 86 65 60 66 46 48

Bladeren in het hoofdstuk 'Monitoring"