Banner Beheercommissie Natuur LSO - Vilda / Yves Adams - Groot Rietveld

Graspieper

Aantalsverloop

natuurdoelen (ev. vork)

duurzame natuurbestemmingen (MMHA)

overige gebieden (haven, tijdelijk,...)

Verspreidingskaart

Groep: Broedvogels > habitat: Natuurweide 

Bescherming: Bijlage 1: nee - Bijlage 4: nee - Rode lijst:  nee

Natuurdoel:   tot  

Monitoringsresultaten

Enkel bijlage I-soorten of soorten met natuurdoelen worden afzonderlijk besproken. Andere soorten worden globaal besproken binnen hun habitatgroep. Hieronder vindt u de algemene bespreking van de habitatgroep waarbinnen deze soort past.
overig (geen duurzame bestemmingen)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
115 104 510 133 4 526 172 116 525 183 410 611 121 1090
TOTAAL 16 14 15 16 8 31 19 17 30 21 14 17 22 19
MMHA (duurzame natuurbestemmingen)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
31 24 14 43 37 193 82 75 16 8 12 2 03 01
TOTAAL 7 6 5 7 10 13 10 12 7 8 4 2 3 1

Bladeren in het hoofdstuk 'Monitoring"