Graspieper

Aantalsverloop

natuurdoelen (ev. vork)

duurzame natuurbestemmingen (MMHA)

overige gebieden (haven, tijdelijk,...)

Verspreidingskaart

Groep: Broedvogels > habitat: Weidevogelgebied 

Bescherming: Bijlage 1: nee - Bijlage 4: nee - Rode lijst:  nee

Natuurdoel:   tot  

Monitoringsresultaten

Enkel bijlage I-soorten of soorten met natuurdoelen worden afzonderlijk besproken. Andere soorten worden globaal besproken binnen hun habitatgroep. Hieronder vindt u de algemene bespreking van de habitatgroep waarbinnen deze soort past.
overig (geen duurzame bestemmingen)
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2013 2014 2015 2016
niet in natuurbeheer 13 4 26 17 11 21 9
haven/industrie/infrastructuur 2 5 1 1 3 3 1 2
haven/industrie/infrastructuur 0
niet in natuurbeheer 8
TOTAAL 2 5 13 4 27 17 12 3 3 22 19
MMHA (duurzame natuurbestemmingen)
2005 2008 2010 2012 2013 2014 2015 2016
overig natuurgebied 4 3 1 0 0
natuurkerngebied 1 8 6 0 2 0 2 1
ecologische infrastructuur 1 4 0
ecologische infrastructuur met kwaliteitsdoelstelling 0
niet in natuurbeheer 0
niet in natuurbeheer 0
TOTAAL 5 12 10 3 2 1

Bladeren in het hoofdstuk 'Monitoring"