Banner Beheercommissie Natuur LSO - Vilda / Yves Adams - Groot Rietveld

Graspieper

Aantalsverloop

natuurdoelen (ev. vork)

duurzame natuurbestemmingen (MMHA)

overige gebieden (haven, tijdelijk,...)

Verspreidingskaart

Groep: Broedvogels > habitat: Weidevogelgebied 

Bescherming: Bijlage 1: nee - Bijlage 4: nee - Rode lijst:  nee

Natuurdoel:   tot  

Monitoringsresultaten

Enkel bijlage I-soorten of soorten met natuurdoelen worden afzonderlijk besproken. Andere soorten worden globaal besproken binnen hun habitatgroep. Hieronder vindt u de algemene bespreking van de habitatgroep waarbinnen deze soort past.
Gebied 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Vlakte van Zwijndrecht 2 2
Ketenisseschor 4 3
Putten West 1 5 5 2 2
Verrebroekse Plassen 3 1 1
niet in natuurbeheer 13 4 26 17 11 21
Doelpolder Noord 3
Gedempt deel Doeldok 1 3 1
Haasop 1 2
Prosperpolder Noord 1
Steenlandpolder 2
Opgespoten MIDA's 2
R2-vlakte 1
Prosperpolder Zuid
Brakke Kreek
Putten Weiden
Drijdijck
Rietveld Kallo
TOTAAL 2 10 13 4 39 17 22 6 3 24
overig (geen duurzame bestemmingen)
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2013 2014 2015
niet in natuurbeheer 13 4 26 17 11 21
haven/industrie/infrastructuur 2 5 1 1 3 3 1
TOTAAL 2 5 13 4 27 17 12 3 3 22
MMHA (duurzame natuurbestemmingen)
2005 2008 2010 2012 2013 2014 2015
overig natuurgebied 4 3 1 0
natuurkerngebied 1 8 6 0 2 0 2
ecologische infrastructuur 1 4
TOTAAL 5 12 10 3 2

Bladeren in het hoofdstuk 'Monitoring"