Banner Beheercommissie Natuur LSO - Vilda / Yves Adams - Groot Rietveld

Dodaars

Aantalsverloop

natuurdoelen (ev. vork)

duurzame natuurbestemmingen (MMHA)

overige gebieden (haven, tijdelijk,...)

Verspreidingskaart

De dodaars is één van de kleinste futen en heeft een korte hals en een korte snavel. De vogel valt zowel in het zomer- als in het winterkleed op door het witte achtereind van donsachtige veren. In het zomerkleed zijn de wangen roodbruin van kleur, terwijl de borst en de flanken donkerbruin zijn. In het winterkleed zijn de flanken en de borst vaalwit van kleur.

Dodaars broeden op meren en plassen met een dichte oeverbegroeiing. De vogels wagen zich slechts zelden ver van de beschutting van de oever. Vaak verraad de vogel in de broedtijd zijn aanwezigheid alleen door de roep, een hoge triller die klinkt als bi-bi-bi-bi. In de winter zoekt de dodaars opener water op en is dan ook op vijvers in steden te vinden, hoewel de vogel ook dan erg schuw blijft. 

Groep: Broedvogels > habitat: Plas en oever 

Bescherming: Bijlage 1: nee - Bijlage 4: nee - Rode lijst:  nee

Natuurdoel:   tot  

Monitoringsresultaten

Enkel bijlage I-soorten of soorten met natuurdoelen worden afzonderlijk besproken. Andere soorten worden globaal besproken binnen hun habitatgroep. Hieronder vindt u de algemene bespreking van de habitatgroep waarbinnen deze soort past.
Gebied 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Groot Rietveld 3 12 15 15 12 20 13 9 8 7 7 7 9
Haasop 8 7 8 5 6 7 8 7 7 6 7 7
Verrebroekse Plassen 6 8 8 5 3 3 2 4 3 4 6 11 9
Vlakte van Zwijndrecht 1 1 1 1 1 1 4 2 2 3
niet in natuurbeheer 8 4 2 2 8 4 4 12 1 2 3
Prosperpolder Noord 2 3
Opgespoten MIDA's 7
Steenlandpolder 1 4 5 2 5 1 1 1
Doelpolder Noord 2 7 14 11 4 9 4 9 12
Drijdijck 2 7 7 3 1 3 6 3 6
R2-vlakte 2 2 2 1 1 2 2 2 2
Putten West 3 4 3 2 4 9
Rietveld Kallo 10 12 8 10 9
Spaans Fort 2 3 4 4
Ketenisseschor
Nieuw Arenbergpolder
Paardenschor
Polders van Kruibeke
Prosperpolder Zuid
Putten Weiden
Schor Ouden Doel
Brakke Kreek
Gedempt deel Doeldok
GGG Doelpolder
Groenknolorchissite
Grote Geule
TOTAAL 18 44 40 33 32 63 54 43 41 50 45 64 77
overig (geen duurzame bestemmingen)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
niet in natuurbeheer 0 8 4 2 2 8 4 4 12 0 1 2 3
haven/industrie/infrastructuur 7 16 9 6 4 4 2 4 3 8 8 13 12
TOTAAL 7 24 13 8 6 12 6 8 15 8 9 15 15
MMHA (duurzame natuurbestemmingen)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
natuurkerngebied 3 12 15 15 16 37 38 26 25 31 25 35 048
ecologische infrastructuur 8 8 12 10 8 12 8 8 9 9 12 12
overig natuurgebied 2 2 2 1 1 2 2 2 2
niet in natuurbeheer
ecologische infrastructuur met kwaliteitsdoelstelling 0
TOTAAL 11 20 27 25 26 51 48 35 26 42 36 49 62

Bladeren in het hoofdstuk 'Monitoring"