Banner Beheercommissie Natuur LSO - Vilda / Yves Adams - Groot Rietveld

Dodaars

Aantalsverloop

natuurdoelen (ev. vork)

duurzame natuurbestemmingen (MMHA)

overige gebieden (haven, tijdelijk,...)

Verspreidingskaart

De dodaars is één van de kleinste futen en heeft een korte hals en een korte snavel. De vogel valt zowel in het zomer- als in het winterkleed op door het witte achtereind van donsachtige veren. In het zomerkleed zijn de wangen roodbruin van kleur, terwijl de borst en de flanken donkerbruin zijn. In het winterkleed zijn de flanken en de borst vaalwit van kleur.

Dodaars broeden op meren en plassen met een dichte oeverbegroeiing. De vogels wagen zich slechts zelden ver van de beschutting van de oever. Vaak verraad de vogel in de broedtijd zijn aanwezigheid alleen door de roep, een hoge triller die klinkt als bi-bi-bi-bi. In de winter zoekt de dodaars opener water op en is dan ook op vijvers in steden te vinden, hoewel de vogel ook dan erg schuw blijft. 

Groep: Broedvogels > habitat: Plas en oever 

Bescherming: Bijlage 1: nee - Bijlage 4: nee - Rode lijst:  nee

Natuurdoel:   tot  

Monitoringsresultaten

Enkel bijlage I-soorten of soorten met natuurdoelen worden afzonderlijk besproken. Andere soorten worden globaal besproken binnen hun habitatgroep. Hieronder vindt u de algemene bespreking van de habitatgroep waarbinnen deze soort past.
Gebied 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Prosperpolder Noord 2 3 3 3 8
Groot Rietveld 3 12 15 15 12 20 13 9 8 7 7 7 9 7 5 5
Haasop 8 7 8 5 6 7 8 7 7 6 7 7 10 8 9
Verrebroekse Plassen deel 1 6 8 8 5 3 3 2 4 3 4 6 11 9 8 15 11
Vlakte van Zwijndrecht 1 1 1 1 1 1 4 2 2 3 3 1 2
niet in natuurbeheer 8 4 2 2 8 4 4 12 1 2 3
Opgespoten MIDA's 7 1 2 2
Steenlandpolder deel 1 1 4 5 2 5 1 1 1 2
Doelpolder Noord 2 7 14 11 4 9 4 9 12 10 6 2
Drijdijck deel 1 2 7 7 3 1 3 6 3 6 4
R2-vlakte 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1
Putten West 3 4 3 2 4 9 4 5 2
Rietveld Kallo 10 12 8 10 9 9 6 6
Spaans Fort 2 3 4 4 4 2 1
Brakke Kreek
Gedempt deel Doeldok
Doelpolder Midden
Groenknolorchissite
Grote Geule
Ketenisseschor
Nieuw Arenbergpolder
Paardenschor
Polders van Kruibeke
Prosperpolder Zuid fase I
Putten Weiden 1
Schor Ouden Doel
Overige terreinen
Polders 1
Putten Plas
niet in natuurbeheer 1 1 25
Antwerp Gas Terminal
Beerpolder
Indaver
Melkader 1
Noord-Zuidverbinding 2
Spuitvak C59
Spuitvak S11
Vogelrichtlijngebied 2 7
TOTAAL 18 44 40 33 32 63 54 43 41 50 45 64 77 72 60 67
overig (geen duurzame bestemmingen)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
07 168 94 26 24 84 42 4 312 80 81 132 312 1401 4181 01815
TOTAAL 7 24 13 8 6 12 6 8 15 8 9 15 15 15 23 33
MMHA (duurzame natuurbestemmingen)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
83 812 1215 1015 8216 12372 3882 1268 125 3192 2259 12235 048122 16383 10225 11023
TOTAAL 11 20 27 25 26 51 48 35 26 42 36 49 62 57 37 34

Bladeren in het hoofdstuk 'Monitoring"