Banner Beheercommissie Natuur LSO - Vilda / Yves Adams - Groot Rietveld

Cetti's Zanger

Aantalsverloop

natuurdoelen (ev. vork)

duurzame natuurbestemmingen (MMHA)

overige gebieden (haven, tijdelijk,...)

Verspreidingskaart

14 cm. Wordt eerder gehoord dan gezien. Robuuste, ronde, donker kastanjebruine zanger. Witte wenkbrauwstreep, grijzewangen en borstzijden, korte ronde vleugels en sterk afgeronde staart. Onderdelen grijsachtig wit, flanken enigszins rossig. Wipt vaak met staart en vleugels en steekt staart vaak omhoog, als een grote Winterkoning. Niet schuw maar moeilijk te zien door verborgen leefwijze.

Groep: Broedvogels > habitat: Riet en water 

Bescherming: Bijlage 1: nee - Bijlage 4: nee - Rode lijst:  nee

Natuurdoel:   tot  

Monitoringsresultaten

Enkel bijlage I-soorten of soorten met natuurdoelen worden afzonderlijk besproken. Andere soorten worden globaal besproken binnen hun habitatgroep. Hieronder vindt u de algemene bespreking van de habitatgroep waarbinnen deze soort past.
overig (geen duurzame bestemmingen)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 14 201 0166 1209
TOTAAL 1 1 1 5 3 22 30
MMHA (duurzame natuurbestemmingen)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
0 0 0 0 0 0 5 10 7 11 6 91 0121 4225 23 3334
TOTAAL 5 10 7 11 6 10 14 31 23 40

Bladeren in het hoofdstuk 'Monitoring"