Banner Beheercommissie Natuur LSO - Vilda / Yves Adams - Groot Rietveld

Bosrietzanger

Aantalsverloop

natuurdoelen (ev. vork)

duurzame natuurbestemmingen (MMHA)

overige gebieden (haven, tijdelijk,...)

Verspreidingskaart

Groep: Broedvogels > habitat: Riet en water 

Bescherming: Bijlage 1: nee - Bijlage 4: nee - Rode lijst:  nee

Natuurdoel:   tot  

Monitoringsresultaten

Enkel bijlage I-soorten of soorten met natuurdoelen worden afzonderlijk besproken. Andere soorten worden globaal besproken binnen hun habitatgroep. Hieronder vindt u de algemene bespreking van de habitatgroep waarbinnen deze soort past.
Gebied 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Drijdijck 4 1 2 2 2 5 5 1 7 4 9 7 3
Haasop 7 6 4 8 8 9 5 13 2 2 3 1 13 4
Opgespoten MIDA's 2 1 2 1 10 6
Putten Weiden 6 4 3 1 1 2 1 2 6 12
Vlakte van Zwijndrecht 1 9 2 3 2 1 2 1 1
niet in natuurbeheer 10 8 4 3 45 14 22 2 5 9 9 3 10
Prosperpolder Noord 1 1 8 11 26
Doelpolder Noord 1 2 1 1 1 1 1 1 2
Groot Rietveld 10 14 36 20 11 12 15 20 21 24 21 15
Schor Ouden Doel 1 2 4 1 3 1 1 5 4 5 3 2 2
Steenlandpolder 2 1 2 7 5 2 10 3 10 14 15 15 8
Verrebroekse Plassen 1 3 1 5 8 7 6 5 3 7 2 4 10
Grote Geule 1 4 4 3 1 2 2 2 4 4 5 1
Ketenisseschor 5 4 3 5 2 1 2 5 1 15 13
R2-vlakte 1 1 1 3 2 2
Putten West 1 1 1 4 4
Groenknolorchissite 2 1 1
Rietveld Kallo 1 1 11 4 12 23
Spaans Fort 1 2 3 2
Brakke Kreek
Gedempt deel Doeldok
GGG Doelpolder
Nieuw Arenbergpolder
Paardenschor
Polders van Kruibeke
Prosperpolder Zuid
Overige terreinen 9
Polders 14
Putten Plas
Putten West rugstreeppaddenpoel 2
Antwerp Gas Terminal
Beerpolder
Indaver
Melkader 2
Noord-Zuidverbinding
Spuitvak C59
Spuitvak S11
TOTAAL 30 40 35 73 80 71 63 58 43 66 93 82 141 156
overig (geen duurzame bestemmingen)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
910 118 94 73 457 1014 1022 29 65 49 9 53 2010 3714
TOTAAL 19 19 13 10 52 24 32 11 11 13 18 8 30 51
MMHA (duurzame natuurbestemmingen)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
47 138 175 54810 1558 29144 5197 25220 2255 14237 47208 15419 176430 741714
TOTAAL 11 21 22 63 28 47 31 47 32 53 75 74 111 105

Bladeren in het hoofdstuk 'Monitoring"