Banner Beheercommissie Natuur LSO - Vilda / Yves Adams - Groot Rietveld

Bosrietzanger

Aantalsverloop

natuurdoelen (ev. vork)

duurzame natuurbestemmingen (MMHA)

overige gebieden (haven, tijdelijk,...)

Verspreidingskaart

Groep: Broedvogels > habitat: Riet en water 

Bescherming: Bijlage 1: nee - Bijlage 4: nee - Rode lijst:  nee

Natuurdoel:   tot  

Monitoringsresultaten

Enkel bijlage I-soorten of soorten met natuurdoelen worden afzonderlijk besproken. Andere soorten worden globaal besproken binnen hun habitatgroep. Hieronder vindt u de algemene bespreking van de habitatgroep waarbinnen deze soort past.
Gebied 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Drijdijck deel 1 4 1 2 2 2 5 5 1 7 4 9 7 3
Haasop 7 6 4 8 8 9 5 13 2 2 3 1 13 4
Opgespoten MIDA's 2 1 2 1 10 6
Putten Weiden 6 4 3 1 1 2 1 2 6 12
Vlakte van Zwijndrecht 1 9 2 3 2 1 2 1 1
niet in natuurbeheer 10 8 4 3 45 14 22 2 5 9 9 3 10
Prosperpolder Noord 1 1 8 11 26
Doelpolder Noord 1 2 1 1 1 1 1 1 2
Groot Rietveld 10 14 36 20 11 12 15 20 21 24 21 15
Schor Ouden Doel 1 2 4 1 3 1 1 5 4 5 3 2 2
Steenlandpolder deel 1 2 1 2 7 5 2 10 3 10 14 15 15 8
Verrebroekse Plassen deel 1 1 3 1 5 8 7 6 5 3 7 2 4 10
Grote Geule 1 4 4 3 1 2 2 2 4 4 5 1
Ketenisseschor 5 4 3 5 2 1 2 5 1 15 13
R2-vlakte 1 1 1 3 2 2
Putten West 1 1 1 4 4
Groenknolorchissite 2 1 1
Rietveld Kallo 1 1 11 4 12 23
Spaans Fort 1 2 3 2
Polders van Kruibeke
Prosperpolder Zuid fase I
Brakke Kreek
Gedempt deel Doeldok
Doelpolder Midden
Nieuw Arenbergpolder
Paardenschor
Overige terreinen 9
Polders 14
Putten Plas
niet in natuurbeheer 2
Antwerp Gas Terminal
Beerpolder
Indaver
Melkader 2
Noord-Zuidverbinding
Spuitvak C59
Spuitvak S11
TOTAAL 30 40 35 73 80 71 63 58 43 66 93 82 141 156
overig (geen duurzame bestemmingen)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
310 118 45 43 745 149 922 72 5 49 9 3 1410 25142
TOTAAL 13 19 9 7 52 23 31 9 10 13 18 6 24 41
MMHA (duurzame natuurbestemmingen)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
476 813 5174 481053 1558 291441 75191 25220 22551 37142 84720 191542 1764306 861712
TOTAAL 17 21 26 66 28 48 32 49 33 53 75 76 117 115

Bladeren in het hoofdstuk 'Monitoring"