Banner Beheercommissie Natuur LSO - Vilda / Yves Adams - Groot Rietveld

Bosrietzanger

Aantalsverloop

natuurdoelen (ev. vork)

duurzame natuurbestemmingen (MMHA)

overige gebieden (haven, tijdelijk,...)

Verspreidingskaart

Groep: Broedvogels > habitat: Riet en water 

Bescherming: Bijlage 1: nee - Bijlage 4: nee - Rode lijst:  nee

Natuurdoel:   tot  

Monitoringsresultaten

Enkel bijlage I-soorten of soorten met natuurdoelen worden afzonderlijk besproken. Andere soorten worden globaal besproken binnen hun habitatgroep. Hieronder vindt u de algemene bespreking van de habitatgroep waarbinnen deze soort past.
Gebied 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Drijdijck 4 1 2 2 2 5 5 1 7 4 9 7
Haasop 7 6 4 8 8 9 5 13 2 2 3 1 13
Opgespoten MIDA's 2 1 2 1 10
Putten Weiden 6 4 3 1 1 2 1 2 6
Vlakte van Zwijndrecht 1 9 2 3 2 1 2 1 1
niet in natuurbeheer 10 8 4 3 45 14 22 2 5 9 9 3 10
Prosperpolder Noord 1 1 8 11
Doelpolder Noord 1 2 1 1 1 1 1 1 2
Groot Rietveld 10 14 36 20 11 12 15 20 21 24 21
Schor Ouden Doel 1 2 4 1 3 1 1 5 4 5 3 2
Steenlandpolder 2 1 2 7 5 2 10 3 10 14 15 15
Verrebroekse Plassen 1 3 1 5 8 7 6 5 3 7 2 4
Grote Geule 1 4 4 3 1 2 2 2 4 4 5
Ketenisseschor 5 4 3 5 2 1 2 5 1 15
R2-vlakte 1 1 1 3 2
Putten West 1 1 1 4
Groenknolorchissite 2 1 1
Rietveld Kallo 1 1 11 4 12
Spaans Fort 1 2 3 2
Nieuw Arenbergpolder
Paardenschor
Polders van Kruibeke
Prosperpolder Zuid
Brakke Kreek
Gedempt deel Doeldok
GGG Doelpolder
TOTAAL 30 40 35 73 80 71 63 58 43 66 93 82 141
overig (geen duurzame bestemmingen)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
niet in natuurbeheer 10 8 4 3 45 14 22 2 5 9 9 3 10
haven/industrie/infrastructuur 9 11 9 7 7 10 10 9 6 4 9 5 20
TOTAAL 19 19 13 10 52 24 32 11 11 13 18 8 30
MMHA (duurzame natuurbestemmingen)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
natuurkerngebied 4 13 17 48 8 29 19 20 25 37 47 54 64
ecologische infrastructuur 7 8 5 10 15 14 7 23 5 13 19 19 30
overig natuurgebied 5 5 4 5 2 2 2 8 1 17
ecologische infrastructuur met kwaliteitsdoelstelling 2 1 1 0
niet in natuurbeheer
TOTAAL 11 21 22 63 28 47 31 47 32 53 75 74 111

Bladeren in het hoofdstuk 'Monitoring"