Banner Beheercommissie Natuur LSO - Vilda / Yves Adams - Groot Rietveld

Bontbekplevier

Aantalsverloop

natuurdoelen (ev. vork)

duurzame natuurbestemmingen (MMHA)

overige gebieden (haven, tijdelijk,...)

Verspreidingskaart

Deze vogels hebben een zwart verenkleed met witte banden op de kop, borst en hals, oranje poten en een oranje, zwartgepunte snavel. Door het donkere oog is de bontbekplevier te onderscheiden van de kleine plevier. In de vlucht is duidelijk een witte streep te zien. Dit is voor beide geslachten gelijk. De lichaamslengte bedraagt 18 tot 20 cm en het gewicht 50 tot 70 gram.

In Nederland en België kunnen bontbekplevieren het hele jaar door gezien worden. Als broedvogels zijn ze schaars, als trekvogels komen ze in vrij grote aantallen voor, vooral langs de kust tijdens de najaarstrek in de nazomer en herfst (augustus-september) en de voorjaarstrek (april-mei). Er zijn ook overwinteraars, maar die trekken weg bij strenge vorst

Groep: Broedvogels > habitat: Surrogaat kust 

Bescherming: Bijlage 1: nee - Bijlage 4: nee - Rode lijst:  ja

Natuurdoel: 4  tot  5

Monitoringsresultaten

Bontbekplevier kwam gedurende de laatste 11 jaar slechts sporadisch tot broeden in de Waaslandhaven. De soort haalde de natuurdoelen niet.

overig (geen duurzame bestemmingen)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
0 1 01 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
TOTAAL 1 1 1 1
MMHA (duurzame natuurbestemmingen)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAAL 1

Bladeren in het hoofdstuk 'Monitoring"