Banner Beheercommissie Natuur LSO - Vilda / Yves Adams - Groot Rietveld

Bergeend

Aantalsverloop

natuurdoelen (ev. vork)

duurzame natuurbestemmingen (MMHA)

overige gebieden (haven, tijdelijk,...)

Verspreidingskaart

De Bergeend is een grote, gansachtige eend. Het verenkleed is bij beide geslachten overwegend wit met donkergroene kop, brede, kastanjebruine borstband en zwarte schouderveren, slagpennen, staartpunt en buikstreep. Deze soort heeft een rode snavel en roze poten.

Deze eendensoort broedt vooral aan zeekusten, nabij grote waterplassen en langs rivieren, bij voorkeur in open, onbegroeide gebieden. De soort nestelt meestal in holen (vaak konijnenholen). Buiten de broedtijd foerageert de soort ook op slikken en schorren, in ondiep water (zoals overstroomde graslanden en opspuitterreinen) en op akkers. Haar voedsel bestaat onder andere uit slakken, schelpdieren, kreeftachtigen, wormen en insecten. De soort rust voornamelijk op stranden, slikplaten, opspuitterreinen en grote waterpartijen.

Groep: Broedvogels > habitat: Plas en oever 

Bescherming: Bijlage 1: nee - Bijlage 4: nee - Rode lijst:  nee

Natuurdoel: 265  tot  265

Monitoringsresultaten

Bergeend komt verspreid voor in het volledige gebied. De aantallen zijn toegenomen sinds het begin van de monitoring. Dit is een gevolg van de aanleg van de grote gebieden Drijdijck, Doelpolder Noord en Putten West. In de gebieden buiten het MMHA ging de soort zelfs eerder achteruit. De aangroei in de nieuwe gebieden was echter sterker dan deze achteruitgang. De laatste jaren lijken de aantallen zich terug te stabiliseren. 

Gebied 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Doelpolder Noord 5 3 7 2 4 12 10 18 15 6 17 16 25 27 25
Drijdijck deel 1 1 2 1 4 10 7 9 26 21 13 14 5 1
Grote Geule 6 2 2 2 1 1 1
Haasop 12 8 10 12 12 4 8 16 14 5 16 11 9 4 9
Ketenisseschor 4 6 5 3 2 11 16 8 5 25 12 29 20 59 29
Opgespoten MIDA's 10 10 2 4 4 1 1 2 2 5 4 4 3 7
Putten Weiden 4 10 12 10 3 5 11 5 3 3 13 11 8 11
Putten West 1 3 7 2 6 10 10 18 19 22 20 19 12 21 17
Schor Ouden Doel 3 4 1 8 6 6 7 8 4 5 2 1
Steenlandpolder deel 1 1 4 3 4 2 1 4 3 3 3 2 3
Verrebroekse Plassen deel 1 7 12 9 16 12 14 12 8 8 19 19 13 10 16 30
Vlakte van Zwijndrecht 13 11 12 15 12 10 8 6 10 12 12 6 9 9 4
niet in natuurbeheer 81 87 71 105 69 83 64 55 58 54 59 49 74
Prosperpolder Noord 4 4 6 17 16 11 17 18 15
Groot Rietveld 2 1 3 1 1
R2-vlakte 3 3 3 2 1 1 3 2 1
Gedempt deel Doeldok 2 5 6 6 2 5 5 3
Rietveld Kallo 18 17 12 5 6 7
Spaans Fort 1 2 1
Brakke Kreek
Doelpolder Midden
Groenknolorchissite
Nieuw Arenbergpolder
Paardenschor
Polders van Kruibeke
Prosperpolder Zuid fase I
Antwerp Gas Terminal 3
Beerpolder
Indaver 3
Melkader
Noord-Zuidverbinding 18
Spuitvak C59 2
Spuitvak S11
Overige terreinen 31
Polders 28 37
Putten Plas
niet in natuurbeheer 311
Vogelrichtlijngebied 27
TOTAAL 148 150 140 183 150 172 162 188 204 208 203 204 209 266 225
overig (geen duurzame bestemmingen)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
3081 3387 2371 10535 6928 2683 2664 5521 5826 5433 5938 2849 2874 86300 4137
TOTAAL 111 120 94 140 97 109 90 76 84 87 97 77 102 116 119
MMHA (duurzame natuurbestemmingen)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
16134 126 1813510 166912 2414510 541143 1237185 1974811 926175 826843 1571173 15683113 20661011 83607 68929
TOTAAL 37 30 46 43 53 63 72 112 120 121 106 127 107 150 106

Bladeren in het hoofdstuk 'Monitoring"