Banner Beheercommissie Natuur LSO - Vilda / Yves Adams - Groot Rietveld

Bergeend

Aantalsverloop

natuurdoelen (ev. vork)

duurzame natuurbestemmingen (MMHA)

overige gebieden (haven, tijdelijk,...)

Verspreidingskaart

De Bergeend is een grote, gansachtige eend. Het verenkleed is bij beide geslachten overwegend wit met donkergroene kop, brede, kastanjebruine borstband en zwarte schouderveren, slagpennen, staartpunt en buikstreep. Deze soort heeft een rode snavel en roze poten.

Deze eendensoort broedt vooral aan zeekusten, nabij grote waterplassen en langs rivieren, bij voorkeur in open, onbegroeide gebieden. De soort nestelt meestal in holen (vaak konijnenholen). Buiten de broedtijd foerageert de soort ook op slikken en schorren, in ondiep water (zoals overstroomde graslanden en opspuitterreinen) en op akkers. Haar voedsel bestaat onder andere uit slakken, schelpdieren, kreeftachtigen, wormen en insecten. De soort rust voornamelijk op stranden, slikplaten, opspuitterreinen en grote waterpartijen.

Groep: Broedvogels > habitat: Plas en oever 

Bescherming: Bijlage 1: nee - Bijlage 4: nee - Rode lijst:  nee

Natuurdoel: 265  tot  265

Monitoringsresultaten

Bergeend komt verspreid voor in het volledige gebied. De aantallen zijn toegenomen sinds het begin van de monitoring. Dit is een gevolg van de aanleg van de grote gebieden Drijdijck, Doelpolder Noord en Putten West. In de gebieden buiten het MMHA ging de soort zelfs eerder achteruit. De aangroei in de nieuwe gebieden was echter sterker dan deze achteruitgang. De laatste jaren lijken de aantallen zich terug te stabiliseren. 

Gebied 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Doelpolder Noord 5 3 7 2 4 12 10 18 15 6 17 16 25 27
Drijdijck 1 2 1 4 10 7 9 26 21 13 14 5 1
Grote Geule 6 2 2 2 1 1 1
Haasop 12 8 10 12 12 4 8 16 14 5 16 11 9 4
Ketenisseschor 4 6 5 3 2 11 16 8 5 25 12 29 20 59
Opgespoten MIDA's 10 10 2 4 4 1 1 2 2 5 4 4 3
Putten Weiden 4 10 12 10 3 5 11 5 3 3 13 11 8
Putten West 1 3 7 2 6 10 10 18 19 22 20 19 12 21
Schor Ouden Doel 3 4 1 8 6 6 7 8 4 5 2 1
Steenlandpolder 1 4 3 4 2 1 4 3 3 3 2 3
Verrebroekse Plassen 7 12 9 16 12 14 12 8 8 19 19 13 10 16
Vlakte van Zwijndrecht 13 11 12 15 12 10 8 6 10 12 12 6 9 9
niet in natuurbeheer 81 87 71 105 69 83 64 55 58 54 59 49 74
Prosperpolder Noord 4 4 6 17 16 11 17 18
Groot Rietveld 2 1 3 1 1
R2-vlakte 3 3 3 2 1 1 3 2 1
Gedempt deel Doeldok 2 5 6 6 2 5 5 3
Rietveld Kallo 18 17 12 5 6 7
Spaans Fort 1 2 1
Brakke Kreek
GGG Doelpolder
Groenknolorchissite
Nieuw Arenbergpolder
Paardenschor
Polders van Kruibeke
Prosperpolder Zuid
Overige terreinen 31
Polders 28
Putten Plas
Putten West rugstreeppaddenpoel
Antwerp Gas Terminal 3
Beerpolder
Indaver 3
Melkader
Noord-Zuidverbinding 18
Spuitvak C59 2
Spuitvak S11
TOTAAL 148 150 140 183 150 172 162 188 204 208 203 204 209 266
overig (geen duurzame bestemmingen)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
3481 8733 7133 47105 6938 8329 3164 5532 3158 3654 5941 4941 3974 9430
TOTAAL 115 120 104 152 107 112 95 87 89 90 100 90 113 124
MMHA (duurzame natuurbestemmingen)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
16134 612 13518 9166 24145 54114 123718 19748 17926 84826 157117 156831 102066 75607
TOTAAL 33 30 36 31 43 60 67 101 115 118 103 114 96 142

Bladeren in het hoofdstuk 'Monitoring"