Banner Beheercommissie Natuur LSO - Vilda / Yves Adams - Groot Rietveld

Aalscholver

Aantalsverloop

natuurdoelen (ev. vork)

duurzame natuurbestemmingen (MMHA)

overige gebieden (haven, tijdelijk,...)

Verspreidingskaart

Groep: Broedvogels > habitat: Plas en oever 

Bescherming: Bijlage 1: nee - Bijlage 4: nee - Rode lijst:  nee

Natuurdoel:   tot  

Monitoringsresultaten

Aalscholver broedde tijdens de monitoringperiode enkel in de Verrebroekse Plassen. De aantallen stegen van twee koppels in 2003 tot een populatie van 25 à 35 koppels sinds 2009.

overig (geen duurzame bestemmingen)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
20 70 140 180 220 190 270 240 310 330 240 250 28 260 27
TOTAAL 2 7 14 18 22 19 27 24 31 33 24 25 28 26 27
MMHA (duurzame natuurbestemmingen)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAAL

Bladeren in het hoofdstuk 'Monitoring"