Aalscholver

Aantalsverloop

natuurdoelen (ev. vork)

duurzame natuurbestemmingen (MMHA)

overige gebieden (haven, tijdelijk,...)

Verspreidingskaart

Groep: Broedvogels > habitat: Plas en oever 

Bescherming: Bijlage 1: nee - Bijlage 4: nee - Rode lijst:  nee

Natuurdoel:   tot  

Monitoringsresultaten

Aalscholver broedde tijdens de monitoringperiode enkel in de Verrebroekse Plassen. De aantallen stegen van twee koppels in 2003 tot een populatie van 25 à 35 koppels sinds 2009.

overig (geen duurzame bestemmingen)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
niet in natuurbeheer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
haven/industrie/infrastructuur 2 7 14 18 22 19 27 24 31 33 24 25 28 26
haven/industrie/infrastructuur 0
niet in natuurbeheer 0
TOTAAL 2 7 14 18 22 19 27 24 31 33 24 25 28 26
MMHA (duurzame natuurbestemmingen)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
natuurkerngebied 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ecologische infrastructuur 0 0
niet in natuurbeheer
overig natuurgebied 0 0
ecologische infrastructuur met kwaliteitsdoelstelling 0 0
niet in natuurbeheer 0
niet in natuurbeheer 0
TOTAAL

Bladeren in het hoofdstuk 'Monitoring"