Banner Beheercommissie Natuur LSO - Vilda / Yves Adams - Groot Rietveld

Plas en oever

Dit natuurtype  wordt omschreven als bestaande uit 3/4 plas en 1/4 oever. Deze verhouding geldt als richtwaarde. Er is niet vastgelegd welk type van vegetatie op de oevers moet voorkomen. Er wordt van uitgegaan dat dit deels rietoevers en deels grazige oevers zijn. Dit natuurtype is binnen dit SBZ vooral van belang voor eendachtigen en watervogels, zowel als broedgebied als voor overwinterende en doortrekkende soorten.

Gebieden van dit habitat

Gebied In Vogelrichtlijngebied In Habitatrichtlijngebied In natuurbeheer Tijdelijke natuur Compensatiedossier
Drijdijck deel 1 ja nee ja nee Deurganckdokproject
Grote en Kleine Weel ja nee nee nee
Grote Geule deels nee ja nee
Prosperpolder Zuid fase I ja nee nee
Prosperpolder Zuid fase II ja nee nee nee