Banner Beheercommissie Natuur LSO - Vilda / Yves Adams - Groot Rietveld

Braakliggende haventerreinen

Het havenlandschap herbergt nog belangrijke aantallen broedvogels. Deze locaties zijn niet duurzaam en zullen bij de verdere voorziene havenontwikkeling verdwijnen. Tegen dan moet er binnen de natuurbestemmingen voldoende functioneel leefgebied voor deze soorten beschikbaar zijn. Het havengebied blijft echter van belang voor een aantal soorten zoals Rugstreeppad en Groenknolorchis die gebonden zijn aan de specifieke pionierssituaties of andere natuurtypes die er voorkomen.

Actueel herbergt het havenlandschap nog belangrijke aantallen broedvogels. Deze locaties zijn echter niet duurzaam en zullen bij de verdere voorziene havenontwikkeling komen te verdwijnen. Op dat moment dient binnen natuurbestemmingen voldoende functioneel habitat voor de betrokken soorten aanwezig te zijn. Het havengebied blijft echter van belang voor een aantal soorten die gebonden zijn aan de specifieke pionierssituaties of andere natuurtypes die er voorkomen, zoals Rugstreeppad, Groenknolorchis, …