Banner Beheercommissie Natuur LSO - Vilda / Yves Adams - Groot Rietveld

Natuurplannen afgestemd

In de eerdere pagina's binnen dit hoofdstuk worden drie belangrijke planprocessen besproken die natuurherstel - of ontwikkeling voorzien op de Linkerscheldeoever.

  • het natuurcompensatieplan voor het Deurganckdokproject en het 'historisch passief'
  • het Strategisch Plan voor de haven van Antwerpen,
  • het geactualiseerd Sigmaplan dat invulling geeft aan het natuurluik van de Langetermijnvisie en de Ontwikkelingsschets 2010 voor het Schelde-estuarium 

Deze processen verschillen in doelstelling en in timing, maar houden wel verband met elkaar. De werkingsgebieden van deze processen vallen samen in het noordelijk gebied van de Linkerscheldeoever. Om zuinig ruimtegebruik te garanderen heeft de Vlaamse Regering dan ook uitdrukkelijk gevraagd om deze processen maximaal op elkaar af te stemmen.

Bladeren in het hoofdstuk 'Kader'