Banner Beheercommissie Natuur LSO - Vilda / Yves Adams - Groot Rietveld

Natuur in Vlaanderen

Vlaanderen is niet groot, maar speelt internationaal toch een belangrijke rol in natuurbehoud. Onze Vlaamse natuur is immers een onlosmakelijk deel van een groter geheel. Vogeltrekroutes doorkruisen ons land, waardoor onze gebieden een belangrijke schakel zijn in de wereldwijde bescherming van vogels.

Daarom zijn ook in Vlaanderen 62 Natura 2000 gebieden aangeduid. In deze gebieden is Vlaanderen verantwoordelijk voor de duurzame instandhouding en bescherming van  44 verschillende Europese habitattypes en 107 Europese soorten, waarvan 4 plantensoorten, 65 vogelsoorten en 38 andere diersoorten.