Banner Beheercommissie Natuur LSO - Vilda / Yves Adams - Groot Rietveld

Natuur in het Sigmaplan

Sinds de ondertekening van de Langetermijnvisie Schelde-estuarium (LTVS) in 2001 voeren Vlaanderen en Nederland een gezamenlijk Scheldebeleid rond drie functies: veiligheid tegen overstromingen, toegankelijkheid van de Scheldehavens, en natuurlijkheid van het fysische en ecologische systeem. Deze visie kijkt vooruit tot 2030. De Ontwikkelingsschets 2010 is een tussenstap in de realisatie ervan.