Groenknolorchissite

Informatie

Status: haven/industrie/infrastructuur

Habitat

Compensatiedossier

Bestemming: ecologische infrastructuur met kwaliteitsdoelstelling

Streefbeeld

Oppervlakte

Praktisch

Ligging:

Tussen spoorwegbundel Zuid en Haasop

Toegankelijkheid:

Beheerder:  Agentschap voor Natuur en Bos

Trekker: Agentschap voor Natuur en Bos

Voorbereiding

Start:

Realisatie

Start:

Beheer

Start:

Toekomst

Monitoring