Banner Beheercommissie Natuur LSO - Vilda / Yves Adams - Groot Rietveld

Groenknolorchissite

Leefgebied / streefbeeld

Status

IHD pijler 1

tijdelijke natuur:
in natuurbeheer:
in Vogelrichtlijngebied:ja
in Habitatrichtlijngebied:nee

Praktisch

Ligging:

Tussen spoorwegbundel Zuid en Haasop

Toegankelijkheid:

Beheerder:  Agentschap voor Natuur en Bos

Trekker: Agentschap voor Natuur en Bos

Voorbereiding

Start:

Realisatie

Start:

Beheer

Start:

Toekomst

Monitoring