Banner Beheercommissie Natuur LSO - Vilda / Yves Adams - Groot Rietveld

Monitoring – bijlage IV soorten

Bij de monitoring van de bijlage IV soorten in 2014 bleek dat

  • Rugstreeppad ook de leefgebieden binnen de golf van Kallo succesvol heeft gekoloniseerd, de grootste populatie werd geteld op de R2-vlakte; deze soort laat ook tientallen zingende mannetjes optekenen in gebieden als Putten West, Doelpolder Noord en Prosperpolder Noord
  • vleermuizen reeds gebruik maken van de nieuwe plassen, zoals Spaans Fort, Rietveld Kallo of Haasop oost,
  • de populatie Groenknolorchis in 2014 de hoogste aantallen haalde tot nog toe.