Banner Beheercommissie Natuur LSO - Vilda / Yves Adams - Groot Rietveld

Monitoring - aftoetsing aan de natuurdoelen voor overwinterende vogels

Naast natuurdoelen voor broedvogels zijn er natuurdoelen voor 11 soorten overwinterende watervogels. Net zoals de voorgaande winters behalen alleen de Grauwe Gans en de Krakeend ruim de doelen. Het aandeel van de weidevogelgebieden Putten West en Doelpolder Noord voor overwinterende ganzen neemt intussen toe.