Banner Beheercommissie Natuur LSO - Vilda / Yves Adams - Groot Rietveld

Prosperpolder Zuid fase II

Leefgebied / streefbeeld

Status

IHD pijler 3

tijdelijke natuur:
in natuurbeheer:
in Vogelrichtlijngebied:ja
in Habitatrichtlijngebied:nee

Praktisch

Ligging:

Zuidwestelijke driehoek van Prosperpolder, gelegen tussen de Petrusstraat, Muggenhoek en Nederlandse grens.

Toegankelijkheid:

Beheerder:  

Trekker

Op basis van de prioritaire inspanningen 1 en 2 wordt de distance to target berekend onder prioritaire inspanning 3.  Die wordt uitgedrukt in een globale, gelokaliseerde oppervlakte bijkomend leefgebied waarvan de ecologische vereisten duidelijk in kaart worden gebracht.

Prosperpolder Zuid fase II behoort tot deze 3de pijler, en wordt dus enkel ontwikkeld tot natuurgebied als de IHD onvoldoende behaald kunnen worden met de 1ste en 2de pijler.

Het streefbeeld is ideaaltypisch vogelleefgebied ‘Plas en Oever’. De Achtergrondnota Natuur definieert dit vogelleefgebied als volgt: “Plassen zijn plaatselijk diep >2 m, eilanden of afgesneden onbereikbare dijken zijn aanwezig. Riet vormt slechts een fractie van de oevervegetatie of is slechts over een smalle zone aanwezig”. Blokkersdijk en de Verrebroekse plassen worden als ideaaltypische voorbeelden gezien van het beoogde natuurtype. 

Voorbereiding

Start:

Realisatie

Start:

Beheer

Start:

Toekomst

Monitoring