Banner Beheercommissie Natuur LSO - Vilda / Yves Adams - Groot Rietveld

Nieuw Arenbergpolder fase II

Leefgebied / streefbeeld

Status

IHD pijler 3

tijdelijke natuur:
in natuurbeheer:
in Vogelrichtlijngebied:ja
in Habitatrichtlijngebied:nee

Praktisch

Ligging:

Langgerekte strook in het noordelijke gedeelte van de Nieuw Arenbergpolder, ten zuiden van de Prosperpolder

Toegankelijkheid:

Beheerder:  

Trekker

Voorbereiding

Start:

Realisatie

Start:

Beheer

Start:

Toekomst

Monitoring