Banner Beheercommissie Natuur LSO - Vilda / Yves Adams - Groot Rietveld

Drijdijck deel 2

Leefgebied / streefbeeld

Status

IHD pijler 1

tijdelijke natuur:
in natuurbeheer:
in Vogelrichtlijngebied:ja
in Habitatrichtlijngebied:nee

Compensatiedossier

Praktisch

Ligging:

Gelegen aan de westrand van het havengebied, ten zuidoosten van Kieldrecht.

Toegankelijkheid:

Beheerder:  Agentschap voor Natuur en Bos

Trekker

Drijdijck werd aangelegd als permanente compensatie voor het Deurganckdokproject met als eindbeeld een grote plas (grondwatergevoed) met variabele diepte en gevarieerde oevers, met een weidevogelgebied en plasdrasgebied rondom de plas. Het is van belang voor zowel overwinterende als broedende watervogels en weidevogels.

In de noordelijke punt wordt bestaand riet verder ontwikkeld, als opvang voor riet dat langs de Zoetwaterkreek nog tot ontwikkeling moet komen. Enkel deze zone wordt hier besproken.

De rest van het gebied (streefbeeld plas & oever en natuurweide) wordt besproken onder 'Drijdijck deel 1

Voorbereiding

Start:

Realisatie

Start:

Beheer

Start:

Toekomst

Monitoring