Noordzeeterminal

De Noordzee containerterminal werd in 1994 gebouwd ten zuidoosten van het Groot Buitenschoor en veroorzaakte een direct verlies aan intergetijdengebied van 8 ha. Naast dit direct habitatverlies, was er een mogelijk, eerder lokaal effect van de bouw van de Noordzee containerterminal op de morfologie van het Groot Buitenschoor. Ter compensatie werd het Ketenisseschor in 2002 afgegraven tot volledig slik waardoor een intergetijdengebied van zo’n 60 ha ontstond.

Compensatiegebieden in dit dossier

De Ketenissepolder ontstond op een voormalig schor tussen fort Liefkenshoek en Kallo sluis toen de specie, die vrijkwam bij de aanleg van de Liefkenshoektunnel, er opgespoten werd tussen een zomerdijk en de waterkerende dijk. Als compensatie voor de aanleg van de Noordzee containerterminal werd het gebied hersteld tot schor.