Liefkenshoekspoortunnel

Uit de passende beoordeling bleek dat de aanleg van de Liefkenshoekspoorverbinding zou leiden tot 26,9 hectare biotoopverlies in de bestaande compensatiegebieden Haasop en de Steenlandpolder. Om dit verlies tijdig op te vangen, werd het Rietveld Kallo ingericht. Het gebied is groter dan de compensatieverplichting voor de Liefkenshoekspoorverbinding, maar werd in zijn totaliteit ingericht als proactieve bijdrage aan het behalen van de natuurdoelen voor soorten van 'riet en water', die momenteel steeds verder onder druk komen binnen de haventerreinen. De restanten van de compensatiezones Steenlandpolder en Haasop worden opgenomen in het netwerk van Ecologische Infrastructuur.

Mijlpalen:

  • MER 'Tweede spoorverbinding onder de Schelde', augustus 2006
  • Inrichtingsplan, 2007
  • Definitieve vaststelling GRUP 'Liefkenshoekspoortunnel', mei 2008

Compensatiegebieden in dit dossier

Uit de passende beoordeling bleek dat de aanleg van de Liefkenshoekspoorverbinding zou leiden tot 26,9 hectare biotoopverlies in de bestaande compensatiegebieden Haasop en de Steenlandpolder. Om dit verlies tijdig op te vangen, werd het Rietveld Kallo ingericht, vooruitlopend op de verdere realisatie van de voorziene natuurkernstructuur via het GRUP.