Habitats

Dit hoofdstuk bespreekt de verschillende tot doel gestelde habitattypes op Linkerscheldeoever. Per habitat wordt ook het voorkomen en de evolutie van de bijhorende broedvogels besproken.

Weight
4
Section Type
Node Types
Create Document Page
Create Habitat
Create Monitoringsbespreking
Override default section options

Riet en water

Strand en plas

Plas en oever

Slik en schor

Weidevogelgebied