Jacht en bestrijding

De Beheercommissie fungeert als actorenoverleg i.h.k.v. het "consensusvoorstel betreffende de jacht in vogelrijk gebied na 15 november", dat opgemaakt wordt door de Wildbeheerseenheid Waasland. Een afzonderlijke werkgroep komt minstens jaarlijks samen met de Wildbeheerseenheid Waasland rond het thema 'jacht en bestrijding'. Zo maken we afspraken en komt samenwerking tot stand rond bv. bestrijding van exoten.

Weight
2
Section Type
Node Types
Create Document Page
Override default section options