Natuur en recreatie

De Beheercommissie staat achter een kwalitatieve uitbouw van de regio en ziet hierin een belangrijke bijdrage aan het verbreden van het draagvlak voor de natuurontwikkelingen. De vraag naar recreatief medegebruik van de natuurgebieden is dan ook opgenomen als milderende maatregel in het actieplan horend bij het ontwerp-GRUP. Tegelijk moet de Beheercommissie bewaken dat de natuurfunctie en het behalen van de ecologische doelstellingen ten allen tijde primeren binnen de natuurgebieden. Verstoring door recreatief medegebruik dient dan ook vermeden te worden. Een doordacht onthaalbeleid kan mogelijk maken tegemoet te komen aan de vraag naar recreatief medegebruik, zonder daardoor het behalen van de natuurdoelstellingen te hypothekeren.

Weight
6
Section Type
Node Types
Create Document Page
Override default section options