Strand en plas

Deze werkgroep maakt sinds 2006 jaarlijks een totaalbalans op van allle beschikbare en ecologisch geschikte strand- en plasvlakten of pioniersvegetaties. Het compensatieplan voor het Deurganckdokproject voorzag immers 200 ha als streefoppervlakte van dit type leefgebied voor kust- en koloniebroeders.

Weight
1
Section Type
Node Types
Create Document Page
Override default section options