Optimalisatie en beheer

Deze werkgroep komt sinds minstens 4 keer per jaar samen om het beheer en de resultaten van alle gerealiseerde gebieden in detail te bespreken. De werkgroep lijst nodige ingrepen of maatregelen ter optimalisatie van het beheer of de inrichting van de gebieden op, werkt deze uit en begeleidt de uitvoering.

In 2014 werd de werking van deze werkgroep geïntensiveerd voor de opmaak van een jaarlijks beheerprogramma.

Weight
0
Section Type
Node Types
Create Document Page
Override default section options