Natuur en erfgoed

Sinds de realisatie van het weidevogelgebied Putten West bevindt de historische hoeve 'Hof ter Walle' zich midden in een natuurgebied. De Beheercommissie werkte in een afzonderlijke werkgroep een visie uit voor de zoektocht naar een nieuwe bestemming voor de site, in harmonie met het omliggende natuurgebied. Bij de nieuwe natuurprojecten wordt in de mate van het mogelijke van bij de start rekening gehouden met eventuele erfgoedwaarden.

Weight
7
Section Type
Node Types
Create Document Page
Override default section options