Natuur en wonen

De realisatie van natuur heeft een impact op de omliggende woonkernen. Enerzijds dienen enkele gehuchten plaats te maken voor de aanleg van natuurgebieden. Anderzijds biedt de natuurontwikkeling ook nieuwe kansen voor de regio en haar bewoners. Gezien het Centraal Netwerk dit thema behandelt, is er binnen de Beheercommissie geen afzonderlijke werkgroep rond wonen. 

Weight
6
Section Type
Node Types
Create Document Page
Override default section options