Natuur en haven

De Beheercommissie fungeerde als actorenoverleg en aftoetsingforum bij de opmaak van de doelstellingen voor de Ecologische Infrastructuur en de vertaling van het netwerk van Ecologische Infrastructuur naar een Soortenbeschermingsprogramma (SBP) voor de haven van Antwerpen. Nu het SBP in werking is, volgt de Beheercommissie de voortgang op.

Weight
3
Section Type
Node Types
Create Document Page
Override default section options