Habitatrichtlijnsoorten

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van alle soorten van de bijlagen II en IV die gedurende de monitoringsperiode werden aangetroffen. Waar mogelijk wordt aangegeven wat nodig is om deze soorten in het gebied te behouden.

Weight
3
Section Type
Node Types
Create Document Page
Create Soort
Create Monitoringsbespreking
Override default section options

Rugstreeppad

Groenknolorchis

Vleermuizen