Overwinterende vogels

Alle watervogels worden geteld in vaste telgebieden, op vooraf meegedeelde telweekends, midden in de maanden oktober tot maart. De betrokken vrijwilligers registreren hun telgegevens online in de INBO watervogeldatabank.

Aantallen ganzen in het Linkeroeverdeel van het vogelrichtlijngebied worden sinds 2002 wekelijks geteld van begin oktober tot half maart.

Weight
2
Section Type
Node Types
Create Section Page
Create Document Page
Create Soort
Create Broedaantal
Override default section options

Kemphaan

Kleine zwaan

Kluut

Krakeend

Kuifduiker

Parelduiker

Pijlstaart

Roodkeelduiker

Wilde zwaan

Brandgans

Grauwe gans

Kolgans

Goudplevier